ID bài viết : 00224273 / Sửa lần cuối : 11/06/2019

Ngõ ra âm thanh từ hệ thống âm thanh không ở định dạng PCM ngay cả khi cài đặt Âm thanh đầu ra kỹ thuật số trên Tivi là PCM.

    Khi chế độ eARC được bật, Tivi sẽ cho phép ngõ vào tín hiệu âm thanh từ thiết bị HDMI truyền qua nguyên trạng. Vì vậy, ngõ ra âm thanh từ thiết bị âm thanh có cùng định dạng như ngõ vào tín hiệu âm thanh vào Tivi, bất kể các cài đặt Digital audio out (Âm thanh đầu ra kỹ thuật số) của Tivi là gì.