ID bài viết : 00203800 / Sửa lần cuối : 12/05/2019

Âm thanh từ hệ thống âm thanh bị chậm so với hình ảnh trên Tivi.

Sản phẩm và danh mục áp dụng trong bài viết này

Nếu âm thanh từ hệ thống âm thanh bị trễ, hãy thử quy trình sau đây để đặt Digital audio out (Âm thanh đầu ra kỹ thuật số) thành PCM.

  1. Nhấn nút HOME trên điều khiển từ xa.
  2. Chọn  Settings (Cài đặt).
  3. Chọn Sound (Âm thanh) trong danh mục TV (Tivi).
  4. Chọn Digital audio out (Âm thanh đầu ra kỹ thuật số).
  5. Chọn PCM.