ID bài viết : 00148829 / Sửa lần cuối : 18/12/2018

Âm lượng xuất ra của âm thanh kĩ thuật số không quay trở lại thiết lập mặc định khi thực hiện thiết lập lại trên TV Android.

  Âm lượng xuất ra của âm thanh kĩ thuật số không quay trở lại thiết lập mặc định khi thực hiện thiết lập lại trên TV Android.


  Do các thông số kỹ thuật của TV Android, các thiết lập âm lượng trong mục thiết lập mức âm lượng xuất ra của âm thanh kỹ thuật số sẽ không quay trở lại thiết lập mặc định của nó, ngay cả sau khi thực hiện thiết lập lại trên TV. Đây là hoạt động bình thường.

  Để cài đặt lại các thiết lập mức âm lượng xuất ra của âm thanh kỹ thuật số về thiết lập mặc định, vui lòng thực hiện các bước sau.

  1. Trên điều khiển từ xa đi kèm, nhấn nút HOME.
  2. Dưới thanh Settings, chọn Settings.
  3. Dưới thanh TV, chọn Sound.
  4. Chọn Sound.
  5. Chọn Advanced settings.
  6. Chọn Reset.