ID bài viết : 00206185 / Sửa lần cuối : 04/12/2020

Phóng to văn bản

  QUAN TRỌNG: Bài viết này chỉ áp dụng cho các sản phẩm hoặc hệ điều hành cụ thể:

  Phóng to văn bản là chức năng hữu ích dành cho những người dùng gặp khó khăn với việc đọc chữ trên màn hình Tivi do chữ quá nhỏ.

  LƯU Ý: Cũng có sẵn các chức năng tương tự trên Internet Browser (Trình duyệt Internet)*

  • Zoom (Thu phóng) - Phóng to văn bản và tất cả các thành phần trên màn hình.
  • Text Size (Kích cỡ văn bản) - Chọn kích cỡ văn bản là Normal (Bình thường) hoặc Large (Lớn).

  Bật phóng to văn bản

  Thay đổi màu sắc của văn bản

  Thay đổi thời lượng xuất hiện văn bản