ID bài viết : 00200513 / Sửa lần cuối : 09/06/2020

Hình ảnh và biểu tượng trong máy tính Windows được kết nối bằng cáp HDMI bị phóng to.

Khi màn hình máy tính Windows được hiển thị trên Tivi, nó sẽ được hiển thị ở độ phân giải hình ảnh thấp.

  Bạn có thể tăng thêm tỷ lệ thu phóng hiển thị của máy tính Windows. Thay đổi cài đặt tỉ lệ thu phóng để hiển thị hình ảnh và biểu tượng ở kích thước mong muốn. 
  Nếu tỷ lệ thu phóng được đặt là 100% thì hình ảnh và biểu tượng sẽ không bị phóng to.
  Để biết chi tiết về cách thay đổi các cài đặt của máy tính, vui lòng tham khảo hướng dẫn đi kèm với máy tính của bạn.

  LƯU Ý: Nếu Tivi và máy tính được kết nối bằng cáp HDMI, chúng tôi khuyên bạn nên cài đặt như sau.

  • Cài đặt HDMI Signal format (Định dạng tín hiệu HDMI) của Tivi
   • Nếu đầu vào tín hiệu vào Tivi là 4K 30P: Định dạng chuẩn
   • Nếu đầu vào tín hiệu vào Tivi là 4K 60P: Định dạng nâng cao
  • Cài đặt độ phân giải của máy tính: 3840 x 2160 (4K)

  Đầu vào tín hiệu vào TV thay đổi tùy thuộc vào hiệu suất của máy tính. Hình ảnh và biểu tượng cũng có thể phóng to khi phát các tín hiệu 4K từ máy tính Windows 10 có hỗ trợ 4K.