ID bài viết : 00140112 / Sửa lần cuối : 25/01/2021

Bàn phím ảo không xuất hiện trên màn hình, ngay cả khi đã chọn hộp nhập văn bản.

  Nếu bàn phím ảo không xuất hiện trên màn hình Tivi, ngay cả khi đã chọn hộp nhập văn bản, hãy thực hiện các giải pháp thay thế sau theo thứ tự. Hãy kiểm tra để xem sự cố có được khắc phục hay không sau khi thực hiện từng giải pháp.

  Ngắt kết nối tất cả các thiết bị USB khỏi Tivi

  1. Tháo tất cả thiết bị không dây được kết nối với Tivi qua cổng USB. Nếu có một đầu thu chuột không dây được kết nối với Tivi thì bàn phím ảo có thể không xuất hiện do Tivi có thể nhận diện nó như một bàn phím USB. Để khắc phục sự cố này, hãy tháo đầu thu chuột không dây khỏi Tivi.

  Ví dụ về đầu thu chuột không dây:

  hình ảnh cho đầu thu chuột không dây

  2. Tiến hành đặt lại nguồn trên Tivi.

  Kiểm tra các cài đặt của Bàn phím

  LƯU Ý:

  • Đây là những ví dụ về các mẫu Tivi chạy hệ điều hành Android™ 8.0 và 9.
  • Nếu Device Preferences (Tùy chọn thiết bị) không hiển thị trong menu Tivi, hãy bỏ qua tùy chọn này. 
   • HOME  Settings (Cài đặt) → (Device Preferences) (Tùy chọn thiết bị) → Keyboard (Bàn phím) → Current keyboard (Bàn phím hiện tại) → Chọn Gboard.
   • HOME Settings (Cài đặt) → (Device Preferences) (Tùy chọn thiết bị) → Keyboard (Bàn phím) → Manage keyboards (Quản lý bàn phím) → Bật Gboard.
   • HOME  Settings (Cài đặt) → (Device Preferences) (Tùy chọn thiết bị) → Keyboard (Bàn phím) → Manage keyboards (Quản lý bàn phím) → Tắt Google voice typing.

  Gỡ cài đặt các bản cập nhật Gboard trên Tivi

  Google™ Gboard là bàn phím mặc định hiện tại cho các thiết bị Android™ TV. Nếu bàn phím không xuất hiện sau khi tháo thiết bị chuột USB, hãy làm như sau và kiểm tra để xác nhận rằng bàn phím xuất hiện sau mỗi bước:

  Ghi chú: Những bước này có thể không áp dụng tùy thuộc vào mẫu máy, phiên bản hệ điều hành hoặc thông số kỹ thuật của Google.

  1. Gỡ cài đặt bản cập nhật bàn phím mới trên Tivi:
   • Chọn  Settings (Cài đặt) → Apps (Ứng dụng) → trong System apps (Ứng dụng hệ thống), chọn Gboard → Uninstall updates (Gỡ bỏ bản cập nhật) → OK.
   • Chọn  Settings (Cài đặt) → Apps (Ứng dụng) → See all apps (Xem tất cả ứng dụng) → Gboard → Uninstall updates (Gỡ bỏ bản cập nhật) → OK.
  2. Gỡ cài đặt bất kỳ bản cập nhật bàn phím mới nào được cài đặt từ cửa hàng Google Play.
   1. Mở cửa hàng Google Play.
   2. Chọn My Apps (Ứng dụng của tôi).
   3. Trong Recently Updated (Đã cập nhật gần đây), chọn Gboard — Google Keyboard (Bàn phím Google).
   4. Chọn UNINSTALL UPDATES (GỠ BỎ BẢN CẬP NHẬT).