ID bài viết : 00140112 / Sửa lần cuối : 02/04/2020

Bàn phím ảo không xuất hiện trên màn hình, ngay cả khi đã chọn hộp nhập văn bản.

  Nếu bàn phím ảo không xuất hiện trên màn hình Tivi ngay cả khi bạn đã chọn hộp nhập văn bản, hãy thực hiện các giải pháp sau đây theo thứ tự đánh số. Nếu (những) triệu chứng vẫn tiếp diễn, chúng tôi khuyên bạn nên sử dụng giải pháp khác trong danh sách. Kiểm tra để xem bàn phím ảo có xuất hiện sau khi hoàn thành các bước:

  Giải pháp 1:

  Tháo tất cả thiết bị không dây được kết nối với Tivi qua cổng USB. Kiểm tra để đảm bảo đầu thu chuột không dây đã được kết nối với Tivi. Bàn phím ảo không xuất hiện ngay cả khi đầu thu chuột không dây đã được kết nối với Tivi vì có thể Tivi nhận dạng đầu thu là bàn phím USB. Để khắc phục sự cố này, hãy tháo đầu thu chuột không dây khỏi Tivi.

  Ví dụ về đầu thu chuột không dây
  hình ảnh cho đầu thu chuột không dây

  Giải pháp 2:

  Nếu bàn phím ảo không xuất hiện trên màn hình Tivi, hãy chọn Leanback Keyboard (Bàn phím leanback) trong menu Settings (Cài đặt).

  1. Nhấn nút HOME trên điều khiển từ xa.
  2. Chọn Settings (Cài đặt).
  3. Chọn Keyboard (Bàn phím) trong danh mục System Preferences (Tùy chọn hệ thống).
  4. Chọn Leanback Keyboard (Bàn phím leanback) trong Current keyboard (Bàn phím hiện tại).

  Giải pháp 3:

  Nếu không có sẵn tùy chọn bàn phím leanback, hãy thực hiện như sau và kiểm tra để xem bàn phím ảo có xuất hiện sau khi hoàn thành các bước:

  • Gỡ bỏ bản cập nhật từ Cửa hàng Google Play.
   1. Mở cửa hàng Google Play.
   2. Chọn My Apps (Ứng dụng của tôi).
   3. Trong phần Recently Updated (Đã cập nhật gần đây), chọn Gboard - Bàn phím Google.
   4. Chọn UNINSTALL UPDATES (Gỡ bỏ bản cập nhật).
  • Gỡ bỏ bản cập nhật khỏi cài đặt Tivi.
   • ChọnBiểu tượng Settings (Cài đặt)Settings (Cài đặt) >Apps (Ứng dụng) >Gboard >Uninstall updates (Gỡ bỏ bản cập nhật).