ID bài viết : 00140112 / Sửa lần cuối : 16/08/2018

Bàn phím phần mềm không xuất hiện trên màn hình, ngay cả khi đã chọn hộp nhập văn bản.

Sản phẩm và danh mục áp dụng trong bài viết này

Khi một số đầu thu chuột không dây (*) được kết nối với Tivi thì Tivi có thể nhận dạng những đầu thu này như bàn phím USB. Trong những trường hợp như vậy, bàn phím phần mềm sẽ không xuất hiện trên màn hình Tivi ngay cả khi đã chọn hộp nhập văn bản.
Hãy thử khắc phục sự cố bằng cách tháo đầu thu chuột không dây.

(*) Ví dụ về đầu thu chuột không dây