ID bài viết : 00204773 / Sửa lần cuối : 20/02/2019

Không có âm thanh hệ thống và giọng nói từ ứng dụng “TEXT TO SPEECH (TTS)” (Chuyển văn bản thành giọng nói) phát ra từ loa Tivi.

    Hệ thống âm thanh chỉ phát ra giọng nói từ ứng dụng TEXT TO SPEECH (TTS) và âm thanh hệ thống khi các cài đặt Speaker (Loa) được đặt thành Audio system (Hệ thống âm thanh).