ID bài viết : 00203947 / Sửa lần cuối : 28/01/2021

Khi Digital audio out (Ngõ ra âm thanh digital) được đặt thành Auto1 (Tự động 1) hoặc Auto (Tự động) thì âm thanh từ ngõ ra kỹ thuật số quang học/ARC là 5.1ch trong Netflix.

    Khi bạn xem Netflix với Digital audio out (Ngõ ra âm thanh digital) được đặt thành Auto1 (Tự động 1) hoặc Auto (Tự động) thì âm thanh từ ngõ ra kỹ thuật số quang học/ARC là 5.1ch.
    Đây là một thông số kỹ thuật và xảy ra bất kể âm thanh của video Netflix là 2ch hay 5.1ch.