ID bài viết : 00203947 / Sửa lần cuối : 12/11/2018

Cổng DIGITAL AUDIO OUT và ARC phát ra âm thanh 5.1 kênh ngay cả khi tôi xem chương trình Netflix có âm thanh 2 kênh

    Nếu Digital audio out (Đầu ra âm thanh kỹ thuật số) trong menu Sound (Âm thanh) trên Tivi của bạn được đặt thành Auto1 (Tự động 1) thì các cổng DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL) và HDMI ARC sẽ phát ra âm thanh 5.1 kênh ngay cả khi chương trình Netflix mà bạn đang xem là âm thanh 2 kênh. Đây là thông số kỹ thuật của Tivi và là một phần của quá trình vận hành bình thường.