ID bài viết : 00200133 / Sửa lần cuối : 06/01/2021

Cập nhật phần mềm bằng ổ USB flash không khởi động.

  Đầu tiên, kiểm tra trạng thái đèn LED rọi sáng/đèn LED trạng thái trên Tivi.

  • Nếu đèn LED rọi sáng hoặc đèn LED trạng thái  nhấp nháy màu trắng:
   Cập nhật phần mềm đã bắt đầu. Vui lòng chờ cho đến khi cập nhật hoàn tất.
  • Nếu đèn LED rọi sáng hoặc đèn LED trạng thái  không nhấp nháy màu trắng:
   • Hãy thử các bước sau.
   1. Ngắt kết nối tất cả các thiết bị USB đã kết nối với Tivi. Khi tháo ổ cứng bên ngoài hoặc ổ flash USB, hãy kiểm tra để bảo đảm rằng trước hết, đèn LED truy cập đã ngừng nhấp nháy.
   2. Rút phích cắm dây nguồn của Tivi trong khi màn hình Tivi đang bật.
   3. Kết nối ổ USB flash để cập nhật phần mềm vào cổng USB trên Tivi.
   4. Cắm dây nguồn Tivi.
    Bản cập nhật phần mềm sẽ tự động bắt đầu.
   • Ổ USB flash phải đáp ứng các điều kiện sau đây:
    • Ổ đĩa phải được định dạng FAT16, FAT32, exFAT hoặc NTFS
    • Ổ đĩa cần có đủ dung lượng trống để chứa tập tin bản cập nhật
    • Tập tin bản cập nhật phải được lưu trong thư mục gốc của ổ đĩa
   • Quá trình cập nhật có thể không thành công ngay cả khi sử dụng ổ USB flash đáp ứng các điều kiện trên, tùy vào kích cỡ và cấu trúc thư mục của các tập tin khác trên ổ đĩa. Nếu quá trình cập nhật không thành công, hãy xóa các tập tin khác và thử lại chỉ với tập tin bản cập nhật được lưu trong ổ USB flash. Nếu quá trình cập nhật vẫn không thành công, hãy định dạng ổ USB flash thành FAT32 và thử lại.