ID bài viết : 00197723 / Sửa lần cuối : 25/04/2018

Thông tin về cập nhật phần mềm Android TV (28/3/2018)

  Phần mềm Android TV của bạn sẽ được cập nhật theo kế hoạch. Bản cập nhật phần mềm phát hành theo kế hoạch bắt đầu sau ngày 28 tháng 03 năm 2018. Các tính năng sau đây sẽ được cải thiện nếu bạn cập nhật phần mềm Android TV.

   

  Dolby Vision

  Hỗ trợ nội dung Dolby Vision cho các ứng dụng/dịch vụ phát trực tiếp video được cài đặt trên Tivi (chẳng hạn như Amazon Prime Video và Netflix).
  Ảnh
  LƯU Ý:

  • Chỉ áp dụng cho dòng Z9D, X95xxE, X94xxE, X93xxE và A1.
  • Để có thể xem nội dung Dolby Vision, ứng dụng/dịch vụ phát trực tiếp video phải hỗ trợ Dolby Vision. Để biết thêm thông tin, vui lòng liên hệ với nhà cung cấp ứng dụng/dịch vụ.
  • Sau khi Tivi Sony nhận được bản cập nhật phần mềm, các thiết bị có chức năng phát nội dung Dolby Vision (như đầu phát trực tiếp đa phương tiện và đầu phát UHD Blu-ray) được kết nối với Tivi Sony bằng cáp HDMI cũng sẽ yêu cầu bản cập nhật phần mềm để hỗ trợ phát Dolby Vision qua thiết bị. Để biết thêm thông tin về thời gian phát hành bản cập nhật của một đầu phát cụ thể, vui lòng liên hệ với nhà sản xuất của đầu phát đó.
    

  Giao diện người dùng Tìm kiếm bằng giọng nói

  Đã thay đổi giao diện người dùng của chức năng Tìm kiếm bằng giọng nói. Bạn có thể tìm kiếm nội dung khi đang xem màn hình. Nhấn nút lên trên điều khiển từ xa để hiển thị tất cả kết quả tìm kiếm. Sau đó dùng nút chỉ hướng để cuộn qua các danh mục.

  Trước khi cập nhật
  Ảnh

  Sau khi cập nhật
  Ảnh

  Cài đặt Giọng nói/Ngôn ngữ

  Cài đặt nhận dạng giọng nói/ngôn ngữ được tích hợp vào ngôn ngữ Tivi.