ID bài viết : 00187430 / Sửa lần cuối : 16/08/2018

Điều khiển Bluetooth dừng hoạt động sau khi cập nhật phần mềm.

  Điều khiển cảm ứng từ xa dừng hoạt động sau khi thực hiệncập nhật phần mềm.

  Hãy thử một trong các bước sau.

  1. Sử dụng Điều khiển hồng ngoại để Bật/Tắt Bluetooth từ Bluetooth settings (Cài đặt Bluetooth).
   1. Nhấn nút HOME trên điều khiển từ xa.
   2. Chọn Settings (Cài đặt).
   3. Chọn Bluetooth settings (Cài đặt Bluetooth) trong danh mục NETWORK & ACCESSORIES (MẠNG & PHỤ KIỆN).
   4. Chọn Bluetooth.
   5. Chọn Off (Tắt) và On (Bật) lại.
  2. Tháo dây nguồn (dây điện) của Tivi rồi cắm lại.