ID bài viết : 00184414 / Sửa lần cuối : 06/05/2018

Các sự cố tiền ẩn về khả năng kết nối HDMI và cách khắc phục

Sản phẩm và danh mục áp dụng trong bài viết này

Trong trường hợp bạn gặp một số triệu chứng nhất định với kết nối HDMI chẳng hạn như:

  • Không phát hiện được thiết bị
  • Các triệu chứng liên quan đến HDMI khác 

Vui lòng thử các bước sau:

  1. Kết nối lại cáp HDMI
  2. Ngắt kết nối Tivi khỏi ổ điện AC chính (thực hiện Bật tắt Tivi) 
  3. Ngắt kết nối bất kỳ thiết bị bên ngoài nào khỏi Tivi và bất kỳ ổ điện AC nào (thực hiện Bật tắt thiết bị đã kết nối)
  4. Chờ một phút sau đó kết nối lại Tivi và các thiết bị khác với nhau
  5. Cắm bất kỳ dây nguồn AC nào vào ổ điện

Ngoài ra, nếu vẫn chưa khắc phục được sự cố, hãy thử trình tự quy trình sau và xác nhận sau mỗi bước xem sự cố đã được khắc phục chưa:

  1. Tiến hành Bật tắt nguồn
  2. Tiến hành Khôi phục cài đặt gốc

Để tận dụng hết khả năng từ chiếc Tivi, bạn nên luôn cập nhật firmware và phần mềm mới nhất cho thiết bị này. 

(*) Cắm/rút nóng: cắm hoặc rút thiết bị khỏi Tivi trong khi Tivi vẫn đang chạy và Hệ điều hành (OS) tự động nhận dạng được thay đổi này.