ID bài viết : 00180367 / Sửa lần cuối : 26/07/2017

Bảng tương thích BRAVIA USB đối với các model 2010

    Các thiết bị USB sau đây được chứng nhận tương thích với ti vi Sony BRAVIA. Bạn có thể xem các tập tin hình ảnh, âm nhạc hoặc video đã lưu trên máy ảnh chụp tĩnh kỹ thuật số Sony, máy quay video hoặc thiết bị lưu trữ USB bằng cách kết nối thiết bị thông qua USB.

    Seri BRAVIA thích hợp: 

    • KDL-EX400/EX500/EX600/HX700/HX800/LX900/NX700/NX800
    • KLV-BX300/BX400/EX300/EX400/EX500/EX600/NX500


     

    Nhắp vào đường liên kết dưới đây để tham khảo nhanh

    1. Máy ảnh kỹ thuật số Sony
    2. Máy quay phim Sony
    3. Thiết bị lưu trữ USB Sony

    Chú ý

    • Các model đã nêu ban đầu được nhận dạng dựa trên thử nghiệm của chúng tôi tại Sony và không đảm bảo hoàn toàn về khả năng tương thích và hoạt động.

    • Không tháo thiết bị USB khi đèn truy cập đang nhấp nháy trên thiết bị USB hoặc đèn chỉ báo hoạt động được hiển thị trên màn hình TV.

    • Khi kết nối máy ảnh kỹ thuật số Sony với TV thông qua một cáp USB, các thiết lập kết nối USB trên máy ảnh của bạn cần được thiết lập về chế độ “Auto” hoặc “Mass Storage”.

    • Các tập tin từ thiết bị USB cần phải tương thích với các định dạng tập tin sau đây.
      - Các hình ảnh tĩnh: định dạng JPEG hoặc định dạng RAW (chỉ được xem trước)
      - Âm nhạc: định dạng MP3
      - Video: định dạng AVCHD, MP4 (AVC) hoặc MPEG1 (không thể phát trong một số trường hợp)

    • Các tập tin video được để trong cấu trúc thư mục sau đây (vị trí phân cấp):
      /AVCHD/BDMV/STREAM/00000.MTS
      /PRIVATE/AVCHD/BDMV/STREAM/00000.MTS
      /MP_ROOT/100ANV01/MAHA0001.MP4

    • Hãy lưu ý rằng chúng tôi không thể bảo hành bất kỳ trường hợp sai lạc/mất dữ liệu mà sự cố của các TV hoặc thiết bị được kết nối nói trên có thể gây ra.

    • Chúng tôi đề nghị sao dự phòng dữ liệu trước khi kết nối các thiết bị.

    Máy ảnh kỹ thuật số Sony

    DSLR-A100

    DSLR-A200

    DSLR-A230

    DSLR-A300

    DSLR-A330

    DSLR-A350

    DSLR-A380

    DSLR-A700

    DSLR-A900

    DSC-G1

    DSC-G3

    DSC-H3

    DSC-H7

    DSC-H9

    DSC-H10

    DSC-H20

    DSC-H50

    DSC-HX1

    DSC-S650

    DSC-S700

    DSC-S730

    DSC-S750

    DSC-S780

    DSC-S800

    DSC-S930

    DSC-S950

    DSC-S980

    DSC-T2

    DSC-T20

    DSC-T70

    DSC-T77

    DSC-T90

    DSC-T100

    DSC-T200

    DSC-T300

    DSC-T500

    DSC-T700

    DSC-T900

    DSC-W30

    DSC-TX1

    DSC-W110

    DSC-W120

    DSC-W130

    DSC-W150

    DSC-W170

    DSC-W180

    DSC-W190

    DSC-W200

    DSC-W220

    DSC-W270

    DSC-W290

    DSC-W300

    DSC-W80

    DSC-W85

    DSC-W90

    DSC-WX1

    Đầu trang

    Máy quay phim Sony

    DCR-DVD610E

    DCR-DVD710E

    DCR-DVD810E

    DCR-DVD910E

    DCR-HC38E

    DCR-HC48E

    DCR-HC82E

    DCR-SR45E

    DCR-SR65E

    DCR-SR85E

    DCR-SR87E

    DCR-SX41E

    HDR-HC3E

    HDR-HC7E

    HDR-CX7E

    HDR-CX12E

    HDR-CX500V

    HDR-CX520V

    HDR-SR8E

    HDR-SR10E

    HDR-SR11E

    HDR-TG1E

    HDR-UX10E

    HDR-UX20E

    HDR-XR100E

    HDR-XR500E

    HDR-XR520E

    MHS-CM1

    MHS-PM1

    NSC-GC1

    Đầu trang

    Thiết bị lưu trữ Sony

    USM256H

    USM512H

    USM1GH

    USM2GH

    USM4GH

    USM8GH

    USM1GJ

    USM2GJ

    USM4GJ

    USM8GJ

    USM1GL

    USM2GL

    USM4GL

    USM8GL

    USM16GL

    USM1GLX

    USM2GLX

    USM4GLX

    USM8GLX

    USM16GLX

    Đầu trang

    Cập nhật lần cuối ngày 03 tháng 06 năm 2010