ID bài viết : 00180346 / Sửa lần cuối : 17/08/2017

Thiết bị USB tương thích với các dòng TV BRAVIA 2014

  Bạn có thể thưởng thức hình ảnh, nhạc, và video được lưu trữ trong một máy ảnh KTS Sony, máy quay phim hoặc một thiết bị lưu trữ USB bằng cách kết nối thiết bị  thông qua cáp USB
  Nhấp vào liên kết dưới đây để tham khảo nhanh các thiết bị USB tương thích

  1. Cyber-shot Digital Camera/Interchangeable Lens Camera
  2. Handycam Camcorder
  3. External Hard Drive
  4. USB Drive

  Lưu ý quan trọng:

  • Thiết bị USB này được xác nhận tương thích tính đến ngày 20/02/2014. 
  • Các thiết bị USB đã được Sony kiểm tra tính tương thích, tuy nhiên, vài chức năng có thể không hỗ trợ 
  • Chúng tôi khuyến nghị sao lưu dữ liệu của bạn. Sony không chịu trách nhiệm cho việc mất mát dữ liệu của bạ
  Cyber-shot Digital Camera/Interchangeable Lens Camera 
  Model Name  Photo Movie 
  DSC-H100 JPEG MP4(AVC/H.264)
  DSC-H200 JPEG MP4(AVC/H.264)
  DSC-H70 JPEG MP4(visual)
  DSC-H90 JPEG MP4(AVC/H.264)
  DSC-HX10 JPEG, MPO MP4(AVC/H.264), AVCHD
  DSC-HX100 JPEG, MPO MP4(AVC/H.264), AVCHD
  DSC-HX100V JPEG, MPO MP4(AVC/H.264), AVCHD
  DSC-HX10V JPEG, MPO MP4(AVC/H.264), AVCHD
  DSC-HX20 JPEG, MPO MP4(AVC/H.264), AVCHD
  DSC-HX200 JPEG, MPO MP4(AVC/H.264), AVCHD
  DSC-HX200V JPEG, MPO MP4(AVC/H.264), AVCHD
  DSC-HX20V JPEG, MPO MP4(AVC/H.264), AVCHD
  DSC-HX30 JPEG, MPO MP4(AVC/H.264), AVCHD
  DSC-HX300 JPEG, MPO MP4(AVC/H.264), AVCHD
  DSC-HX30V JPEG, MPO MP4(AVC/H.264), AVCHD
  DSC-HX400 JPEG MP4(AVC/H.264), AVCHD
  DSC-HX50 JPEG, MPO MP4(AVC/H.264), AVCHD
  DSC-HX50V JPEG, MPO MP4(AVC/H.264), AVCHD
  DSC-HX7 JPEG, MPO MP4(AVC/H.264), AVCHD
  DSC-HX7V JPEG, MPO MP4(AVC/H.264), AVCHD
  DSC-HX9 JPEG, MPO MP4(AVC/H.264), AVCHD
  DSC-HX9V JPEG, MPO MP4(AVC/H.264), AVCHD
  DSC-J10 JPEG Motion JPEG
  DSC-J20 JPEG MP4(AVC/H.264)
  DSC-QX10 JPEG MP4(AVC/H.264)
  DSC-QX100 JPEG MP4(AVC/H.264)
  DSC-RX1 JPEG, RAW MP4(AVC/H.264), AVCHD
  DSC-RX10 JPEG, RAW MP4(AVC/H.264), AVCHD
  DSC-RX100 JPEG, RAW MP4(AVC/H.264), AVCHD
  DSC-RX100M2 JPEG, RAW MP4(AVC/H.264), AVCHD
  DSC-RX1R JPEG, RAW MP4(AVC/H.264), AVCHD
  DSC-S3000 JPEG Motion JPEG
  DSC-S5000 JPEG Motion JPEG
  DSC-T110 JPEG MP4(visual)
  DSC-T110D JPEG MP4(visual)
  DSC-TF1 JPEG Motion JPEG,MP4(AVC/H.264)
  DSC-TX10 JPEG, MPO MP4(AVC/H.264), AVCHD
  DSC-TX100 JPEG, MPO MP4(AVC/H.264), AVCHD
  DSC-TX100V JPEG, MPO MP4(AVC/H.264), AVCHD
  DSC-TX20 JPEG, MPO MP4(AVC/H.264), AVCHD
  DSC-TX200 JPEG, MPO MP4(AVC/H.264), AVCHD
  DSC-TX200V JPEG, MPO MP4(AVC/H.264), AVCHD
  DSC-TX30 JPEG, MPO MP4(AVC/H.264), AVCHD
  DSC-TX300 JPEG, MPO MP4(AVC/H.264), AVCHD
  DSC-TX300V JPEG, MPO MP4(AVC/H.264), AVCHD
  DSC-TX55 JPEG, MPO MP4(AVC/H.264), AVCHD
  DSC-TX66 JPEG, MPO MP4(AVC/H.264), AVCHD
  DSC-W510 JPEG Motion JPEG
  DSC-W515PS JPEG Motion JPEG
  DSC-W520 JPEG Motion JPEG
  DSC-W530 JPEG Motion JPEG
  DSC-W550 JPEG Motion JPEG
  DSC-W560 JPEG MP4(visual)
  DSC-W570 JPEG MP4(visual)
  DSC-W570D JPEG MP4(visual)
  DSC-W580 JPEG MP4(visual)
  DSC-W610 JPEG Motion JPEG
  DSC-W620 JPEG Motion JPEG
  DSC-W630 JPEG MP4(AVC/H.264)
  DSC-W650 JPEG MP4(AVC/H.264)
  DSC-W670 JPEG MP4(AVC/H.264)
  DSC-W690 JPEG MP4(AVC/H.264)
  DSC-W710 JPEG Motion JPEG
  DSC-W730 JPEG MP4(AVC/H.264)
  DSC-WX10 JPEG, MPO MP4(AVC/H.264), AVCHD
  DSC-WX100 JPEG, MPO MP4(AVC/H.264), AVCHD
  DSC-WX150 JPEG, MPO MP4(AVC/H.264), AVCHD
  DSC-WX170 JPEG, MPO MP4(AVC/H.264), AVCHD
  DSC-WX200 JPEG, MPO MP4(AVC/H.264), AVCHD
  DSC-WX30 JPEG, MPO MP4(AVC/H.264), AVCHD
  DSC-WX50 JPEG, MPO MP4(AVC/H.264), AVCHD
  DSC-WX60 JPEG, MPO MP4(AVC/H.264), AVCHD
  DSC-WX7 JPEG, MPO MP4(AVC/H.264), AVCHD
  DSC-WX70 JPEG, MPO MP4(AVC/H.264), AVCHD
  DSC-WX80 JPEG, MPO MP4(AVC/H.264), AVCHD
  DSC-WX9 JPEG, MPO MP4(AVC/H.264), AVCHD
  DSLR-A560 JPEG, RAW, MPO MP4(AVC/H.264), AVCHD
  DSLR-A580 JPEG, RAW, MPO MP4(AVC/H.264), AVCHD
  ILCE-3000K JPEG, RAW MP4(AVC/H.264), AVCHD
  ILCE-7 JPEG, RAW MP4(AVC/H.264), AVCHD
  ILCE-7R JPEG, RAW MP4(AVC/H.264), AVCHD
  NEX-3 JPEG, RAW, MPO MP4(visual)
  NEX-3N JPEG, RAW MP4(AVC/H.264), AVCHD
  NEX-5 JPEG, RAW, MPO MP4(AVC/H.264), AVCHD
  NEX-5N JPEG, RAW, MPO MP4(AVC/H.264), AVCHD
  NEX-5R JPEG, RAW MP4(AVC/H.264), AVCHD
  NEX-5T JPEG, RAW MP4(AVC/H.264), AVCHD
  NEX-6 JPEG, RAW MP4(AVC/H.264), AVCHD
  NEX-7 JPEG, RAW, MPO MP4(AVC/H.264), AVCHD
  NEX-C3 JPEG, RAW, MPO MP4(visual)
  NEX-F3 JPEG, RAW, MPO MP4(AVC/H.264), AVCHD
  SLT-A33 JPEG, RAW, MPO MP4(AVC/H.264), AVCHD
  SLT-A35 JPEG, RAW, MPO MP4(AVC/H.264), AVCHD
  SLT-A37 JPEG, RAW, MPO MP4(AVC/H.264), AVCHD
  SLT-A55 JPEG, RAW, MPO MP4(AVC/H.264), AVCHD
  SLT-A55V JPEG, RAW, MPO MP4(AVC/H.264), AVCHD
  SLT-A57 JPEG, RAW, MPO MP4(AVC/H.264), AVCHD
  SLT-A58 JPEG, RAW MP4(AVC/H.264), AVCHD
  SLT-A65 JPEG, RAW, MPO MP4(AVC/H.264), AVCHD
  SLT-A65V JPEG, RAW, MPO MP4(AVC/H.264), AVCHD
  SLT-A77 JPEG, RAW, MPO MP4(AVC/H.264), AVCHD
  SLT-A77V JPEG, RAW, MPO MP4(AVC/H.264), AVCHD
  SLT-A99 JPEG, RAW MP4(AVC/H.264), AVCHD
  SLT-A99V JPEG, RAW MP4(AVC/H.264), AVCHD


  Back To Top

  Handycam Camcorder
  Model Name  Photo Movie
  DCR-PJ5 JPEG MPEG2 PS
  DCR-PJ5E JPEG MPEG2 PS
  DCR-PJ6 JPEG MPEG2 PS
  DCR-PJ6E JPEG MPEG2 PS
  DCR-SR15E JPEG MPEG2 PS
  DCR-SR20 JPEG MPEG2 PS
  DCR-SR20E JPEG MPEG2 PS
  DCR-SR21 JPEG MPEG2 PS
  DCR-SR21E JPEG MPEG2 PS
  DCR-SX10E JPEG MPEG2 PS
  DCR-SX11E JPEG MPEG2 PS
  DCR-SX20 JPEG MPEG2 PS
  DCR-SX20E JPEG MPEG2 PS
  DCR-SX21 JPEG MPEG2 PS
  DCR-SX21E JPEG MPEG2 PS
  DCR-SX22 JPEG MPEG2 PS
  DCR-SX22E JPEG MPEG2 PS
  DCR-SX45 JPEG MPEG2 PS
  DCR-SX45E JPEG MPEG2 PS
  DCR-SX65 JPEG MPEG2 PS
  DCR-SX65E JPEG MPEG2 PS
  DCR-SX85 JPEG MPEG2 PS
  DCR-SX85E JPEG MPEG2 PS
  DEV-30 JPEG AVCHD, MVC (2D playback)
  FDR-AX1 - ×XAVC-S(MP4(AVC/H.264))
  (No video recording function, 4K/HD playback)
  FDR-AX1E - ×XAVC-S(MP4(AVC/H.264))
  (No video recording function, 4K/HD playback)
  HDR-AS10 JPEG MP4(AVC/H.264)
  HDR-AS15 JPEG MP4(AVC/H.264)
  HDR-AS30V JPEG MP4(AVC/H.264)
  HDR-CX130 JPEG MPEG2 PS, AVCHD
  HDR-CX130E JPEG MPEG2 PS, AVCHD
  HDR-CX160 JPEG MPEG2 PS, AVCHD
  HDR-CX160E JPEG MPEG2 PS, AVCHD
  HDR-CX180 JPEG MPEG2 PS, AVCHD
  HDR-CX180E JPEG MPEG2 PS, AVCHD
  HDR-CX190 JPEG MPEG2 PS, AVCHD
  HDR-CX190E JPEG MPEG2 PS, AVCHD
  HDR-CX200 JPEG MPEG2 PS, AVCHD
  HDR-CX200E JPEG MPEG2 PS, AVCHD
  HDR-CX210 JPEG MPEG2 PS, AVCHD
  HDR-CX210E JPEG MPEG2 PS, AVCHD
  HDR-CX220 JPEG MPEG2 PS, MP4(AVC/H.264),AVCHD
  HDR-CX220E JPEG MPEG2 PS, MP4(AVC/H.264),AVCHD
  HDR-CX230 JPEG MPEG2 PS, MP4(AVC/H.264),AVCHD
  HDR-CX230E JPEG MPEG2 PS, MP4(AVC/H.264),AVCHD
  HDR-CX250 JPEG MPEG2 PS, AVCHD
  HDR-CX250E JPEG MPEG2 PS, AVCHD
  HDR-CX260 JPEG MPEG2 PS, AVCHD
  HDR-CX260E JPEG MPEG2 PS, AVCHD
  HDR-CX260V JPEG MPEG2 PS, AVCHD
  HDR-CX260VE JPEG MPEG2 PS, AVCHD
  HDR-CX270E JPEG MPEG2 PS, AVCHD
  HDR-CX270V JPEG MPEG2 PS, AVCHD
  HDR-CX280 JPEG MPEG2 PS, MP4(AVC/H.264),AVCHD
  HDR-CX280E JPEG MPEG2 PS, MP4(AVC/H.264),AVCHD
  HDR-CX290 JPEG MPEG2 PS, MP4(AVC/H.264),AVCHD
  HDR-CX290E JPEG MPEG2 PS, MP4(AVC/H.264),AVCHD
  HDR-CX320 JPEG MPEG2 PS, MP4(AVC/H.264),AVCHD
  HDR-CX320E JPEG MPEG2 PS, MP4(AVC/H.264),AVCHD
  HDR-CX360 JPEG MPEG2 PS, AVCHD
  HDR-CX360E JPEG MPEG2 PS, AVCHD
  HDR-CX360V JPEG MPEG2 PS, AVCHD
  HDR-CX360VE JPEG MPEG2 PS, AVCHD
  HDR-CX380 JPEG MPEG2 PS, MP4(AVC/H.264),AVCHD
  HDR-CX380E JPEG MPEG2 PS, MP4(AVC/H.264),AVCHD
  HDR-CX390 JPEG MPEG2 PS, MP4(AVC/H.264),AVCHD
  HDR-CX390E JPEG MPEG2 PS, MP4(AVC/H.264),AVCHD
  HDR-CX400E JPEG MPEG2 PS, MP4(AVC/H.264),AVCHD
  HDR-CX410VE JPEG MPEG2 PS, MP4(AVC/H.264),AVCHD
  HDR-CX430V JPEG MPEG2 PS, MP4(AVC/H.264),AVCHD
  HDR-CX430VE JPEG MPEG2 PS, MP4(AVC/H.264),AVCHD
  HDR-CX510E JPEG MPEG2 PS, MP4(AVC/H.264),AVCHD
  HDR-CX560 JPEG MPEG2 PS, AVCHD
  HDR-CX560E JPEG MPEG2 PS, AVCHD
  HDR-CX560V JPEG MPEG2 PS, AVCHD
  HDR-CX560VE JPEG MPEG2 PS, AVCHD
  HDR-CX570E JPEG MPEG2 PS, AVCHD
  HDR-CX580 JPEG MPEG2 PS, AVCHD
  HDR-CX580E JPEG MPEG2 PS, AVCHD
  HDR-CX580V JPEG MPEG2 PS, AVCHD
  HDR-CX580VE JPEG MPEG2 PS, AVCHD
  HDR-CX590V JPEG MPEG2 PS, AVCHD
  HDR-CX630V JPEG MPEG2 PS, MP4(AVC/H.264),AVCHD
  HDR-CX690E JPEG MPEG2 PS, AVCHD
  HDR-CX700 JPEG MPEG2 PS, AVCHD
  HDR-CX700E JPEG MPEG2 PS, AVCHD
  HDR-CX700V JPEG MPEG2 PS, AVCHD
  HDR-CX700VE JPEG MPEG2 PS, AVCHD
  HDR-CX720V JPEG MPEG2 PS, AVCHD
  HDR-CX730E JPEG MPEG2 PS, AVCHD
  HDR-CX740E JPEG MPEG2 PS, AVCHD
  HDR-CX740VE JPEG MPEG2 PS, AVCHD
  HDR-CX750 JPEG MPEG2 PS, AVCHD
  HDR-CX750E JPEG MPEG2 PS, AVCHD
  HDR-CX750V JPEG MPEG2 PS, AVCHD
  HDR-CX750VE JPEG MPEG2 PS, AVCHD
  HDR-GW55VE JPEG MPEG2 PS, AVCHD
  HDR-GW77 JPEG MPEG2 PS, AVCHD
  HDR-GW77E JPEG MPEG2 PS, AVCHD
  HDR-GW77V JPEG MPEG2 PS, AVCHD
  HDR-GW77VE JPEG MPEG2 PS, AVCHD
  HDR-MV1 - MP4(AVC/H.264)(*3)
  HDR-PJ10 JPEG MPEG2 PS, AVCHD
  HDR-PJ10E JPEG MPEG2 PS, AVCHD
  HDR-PJ20 JPEG MPEG2 PS, AVCHD
  HDR-PJ200 JPEG MPEG2 PS, AVCHD
  HDR-PJ200E JPEG MPEG2 PS, AVCHD
  HDR-PJ210 JPEG MPEG2 PS, AVCHD
  HDR-PJ220E JPEG MPEG2 PS, MP4(AVC/H.264),AVCHD
  HDR-PJ230 JPEG MPEG2 PS, MP4(AVC/H.264),AVCHD
  HDR-PJ230E JPEG MPEG2 PS, MP4(AVC/H.264),AVCHD
  HDR-PJ260 JPEG MPEG2 PS, AVCHD
  HDR-PJ260E JPEG MPEG2 PS, AVCHD
  HDR-PJ260V JPEG MPEG2 PS, AVCHD
  HDR-PJ260VE JPEG MPEG2 PS, AVCHD
  HDR-PJ30 JPEG MPEG2 PS, AVCHD
  HDR-PJ30E JPEG MPEG2 PS, AVCHD
  HDR-PJ30V JPEG MPEG2 PS, AVCHD
  HDR-PJ30VE JPEG MPEG2 PS, AVCHD
  HDR-PJ320E JPEG MPEG2 PS, MP4(AVC/H.264),AVCHD
  HDR-PJ380 JPEG MPEG2 PS, MP4(AVC/H.264),AVCHD
  HDR-PJ380E JPEG MPEG2 PS, MP4(AVC/H.264),AVCHD
  HDR-PJ390 JPEG MPEG2 PS, MP4(AVC/H.264),AVCHD
  HDR-PJ390E JPEG MPEG2 PS, MP4(AVC/H.264),AVCHD
  HDR-PJ40V JPEG MPEG2 PS, AVCHD
  HDR-PJ420E JPEG MPEG2 PS, MP4(AVC/H.264),AVCHD
  HDR-PJ420VE JPEG MPEG2 PS, MP4(AVC/H.264),AVCHD
  HDR-PJ430 JPEG MPEG2 PS, MP4(AVC/H.264),AVCHD
  HDR-PJ430E JPEG MPEG2 PS, MP4(AVC/H.264),AVCHD
  HDR-PJ430V JPEG MPEG2 PS, MP4(AVC/H.264),AVCHD
  HDR-PJ430VE JPEG MPEG2 PS, MP4(AVC/H.264),AVCHD
  HDR-PJ50 JPEG MPEG2 PS, AVCHD
  HDR-PJ50E JPEG MPEG2 PS, AVCHD
  HDR-PJ50V JPEG MPEG2 PS, AVCHD
  HDR-PJ50VE JPEG MPEG2 PS, AVCHD
  HDR-PJ510E JPEG MPEG2 PS, MP4(AVC/H.264),AVCHD
  HDR-PJ580 JPEG MPEG2 PS, AVCHD
  HDR-PJ580E JPEG MPEG2 PS, AVCHD
  HDR-PJ580V JPEG MPEG2 PS, AVCHD
  HDR-PJ580VE JPEG MPEG2 PS, AVCHD
  HDR-PJ590V JPEG MPEG2 PS, AVCHD
  HDR-PJ600 JPEG MPEG2 PS, AVCHD
  HDR-PJ600E JPEG MPEG2 PS, AVCHD
  HDR-PJ600V JPEG MPEG2 PS, AVCHD
  HDR-PJ600VE JPEG MPEG2 PS, AVCHD
  HDR-PJ630V JPEG MPEG2 PS, MP4(AVC/H.264),AVCHD
  HDR-PJ650E JPEG MPEG2 PS, MP4(AVC/H.264),AVCHD
  HDR-PJ650V JPEG MPEG2 PS, MP4(AVC/H.264),AVCHD
  HDR-PJ650VE JPEG MPEG2 PS, MP4(AVC/H.264),AVCHD
  HDR-PJ660 JPEG MPEG2 PS, MP4(AVC/H.264),AVCHD
  HDR-PJ660E JPEG MPEG2 PS, MP4(AVC/H.264),AVCHD
  HDR-PJ660V JPEG MPEG2 PS, MP4(AVC/H.264),AVCHD
  HDR-PJ660VE JPEG MPEG2 PS, MP4(AVC/H.264),AVCHD
  HDR-PJ710 JPEG MPEG2 PS, AVCHD
  HDR-PJ710E JPEG MPEG2 PS, AVCHD
  HDR-PJ710V JPEG MPEG2 PS, AVCHD
  HDR-PJ710VE JPEG MPEG2 PS, AVCHD
  HDR-PJ720E JPEG MPEG2 PS, AVCHD
  HDR-PJ740VE JPEG MPEG2 PS, AVCHD
  HDR-PJ760 JPEG MPEG2 PS, AVCHD
  HDR-PJ760E JPEG MPEG2 PS, AVCHD
  HDR-PJ760V JPEG MPEG2 PS, AVCHD
  HDR-PJ760VE JPEG MPEG2 PS, AVCHD
  HDR-PJ780E JPEG MPEG2 PS, MP4(AVC/H.264),AVCHD
  HDR-PJ780VE JPEG MPEG2 PS, MP4(AVC/H.264),AVCHD
  HDR-PJ790 JPEG MPEG2 PS, MP4(AVC/H.264),AVCHD
  HDR-PJ790E JPEG MPEG2 PS, MP4(AVC/H.264),AVCHD
  HDR-PJ790V JPEG MPEG2 PS, MP4(AVC/H.264),AVCHD
  HDR-PJ790VE JPEG MPEG2 PS, MP4(AVC/H.264),AVCHD
  HDR-TD10 JPEG MPEG2 PS, AVCHD, MVC (2D playback)
  HDR-TD10E JPEG MPEG2 PS, AVCHD, MVC (2D playback)
  HDR-TD20 JPEG MPEG2 PS, AVCHD, MVC (2D playback)
  HDR-TD20E JPEG MPEG2 PS, AVCHD, MVC (2D playback)
  HDR-TD20V JPEG MPEG2 PS, AVCHD, MVC (2D playback)
  HDR-TD20VE JPEG MPEG2 PS, AVCHD, MVC (2D playback)
  HDR-TD30 JPEG MPEG2 PS, AVCHD, MVC (2D playback)
  HDR-TD30E JPEG MPEG2 PS, AVCHD, MVC (2D playback)
  HDR-TD30V JPEG MPEG2 PS, AVCHD, MVC (2D playback)
  HDR-TD30VE JPEG MPEG2 PS, AVCHD, MVC (2D playback)
  HDR-XR160 JPEG MPEG2 PS, AVCHD
  HDR-XR160E JPEG MPEG2 PS, AVCHD
  HDR-XR180E JPEG MPEG2 PS, AVCHD
  HDR-XR180V JPEG MPEG2 PS, AVCHD
  HDR-XR180VE JPEG MPEG2 PS, AVCHD
  MHS-FS1 JPEG MP4(AVC/H.264)
  MHS-FS1K JPEG MP4(AVC/H.264)
  MHS-FS2 JPEG MP4(AVC/H.264)
  MHS-FS2K JPEG MP4(AVC/H.264)
  MHS-FS3 JPEG, MPO MP4(AVC/H.264), MP4(AVC/H.264) Side by Side
  MHS-FS3K JPEG, MPO MP4(AVC/H.264), MP4(AVC/H.264) Side by Side
  MHS-TS22 JPEG MP4(AVC/H.264)
  MHS-TS55 JPEG MP4(AVC/H.264)
  NEX-VG20 JPEG, RAW MPEG2 PS, AVCHD
  NEX-VG20E JPEG, RAW MPEG2 PS, AVCHD
  NEX-VG20H JPEG, RAW MPEG2 PS, AVCHD
  NEX-VG20HE JPEG, RAW MPEG2 PS, AVCHD
  NEX-VG30 JPEG, RAW MPEG2 PS, AVCHD
  NEX-VG30E JPEG, RAW MPEG2 PS, AVCHD
  NEX-VG30EH JPEG, RAW MPEG2 PS, AVCHD
  NEX-VG30H JPEG, RAW MPEG2 PS, AVCHD
  NEX-VG900 JPEG, RAW MPEG2 PS, AVCHD


  Back To Top

  Sony HDD
  Model Name 
  HD-D1
  HD-D2
  HD-D2A
  HD-D2B
  HD-D3B
  HD-D4B
  HD-E1
  HD-EG5
  HD-EG5U
  HD-PG5
  HD-PG5U
  HD-T2
  HD-T3
  HD-T4


  Back To Top

  USB Drive
  Model Name 
  USM16GP
  USM16GQ
  USM16GR
  USM16GT
  USM16GU
  USM16GV
  USM32GP
  USM32GQ
  USM32GR
  USM32GT
  USM32GU
  USM4GP
  USM4GR
  USM4GV
  USM64GP
  USM64GQ
  USM64GT
  USM64GU
  USM8GP
  USM8GQ
  USM8GR
  USM8GT
  USM8GU
  USM8GV


  Back To Top