ID bài viết : 00180328 / Sửa lần cuối : 01/11/2017

Bảng tương thích USB BRAVIA của các loại máy 2012

  Bạn có thể thưởng thức các tập tin hình ảnh, âm nhạc và phim được lưu trữ trên máy ảnh, máy quay phim kỹ thuật số của Sony hoặc thiết bị lưu trữ USB được kết nối trực tiếp hoặc thông qua dây cáp.

  Nhấp vào liên kết bên dưới để tham khảo nhanh chóng:

  1. Máy ảnh KTS Cyber-shot /Máy ảnh có thẻ thay đổi ống kính
  2. Máy quay phim Handycam
  3. TransferJet
  4. USB Drive
  5. External Hard Drive
  6. Others

  Lưu ý: 

  • Các thiết bị USB được xác nhận vào tháng 1 năm 2012. Các thiết bị USB đã được thử nghiệm bởi Sony để tìm thấy thiết bị tương thích, tuy nhiên, một số chức năng có thể không được hỗ trợ.
  • Chúng tối khuyến nghị bạn sao lưu dữ liệu. Sony không chịu trách nhiệm cho bất kỳ mất mát dữ liệu nào.
  • Các bảng xếp hạng khả năng tương thích và thông số kỹ thuật có thể thay đổi mà không được thông báo.

  Chú thích: 

  * 1: Dòng máy của năm 2012 không hỗ trợ JPEG YCbCr444 (YUV444  color space).
  (Hình ảnh chỉnh sửa trong Adobe Photoshop hoặc bất kỳ phần mềm nào có thể sẽ không  phát lại được)

  * 2: PS Mode (1080/60p, 1080/50P) không thể phát lại.

  * 3: Phát lại 2D.

  * 4: Một số chức năng không thể sử dụng được khi kết nối TransferJet.
  (Hãy lưu lại nội dung sau khi xoay, DPOF, xóa, bảo vệ, nội dung và tập tin thông tin trên màn hỉnh hiển thị.)
  Tùy thuộc vào định dạng của hình ảnh, phim và tín hiệu kết nối của thiết bị mà có thể phát lại trên TV
  Các định dạng tín hiệu trên bảng này cho thấy kết quả khi DSC-TX100V kết nối với TV.

  * 5: Hiển thị thiết bị có chức năng quay video, nhưng không thể phát lại video với TV.

  Máy ảnh KTS Cyber-shot /Máy ảnh có thẻ thay đổi ống kính
  Model Name  Photo (*1) Movie 
  DSC-H55 JPEG MP4(visual)
  DSC-H70 JPEG MP4(visual)
  DSC-HX100 JPEG, MPO MP4(AVC/H.264), AVCHD(*2)
  DSC-HX100V JPEG, MPO MP4(AVC/H.264), AVCHD(*2)
  DSC-HX5 JPEG MP4(AVC/H.264), AVCHD
  DSC-HX5V JPEG MP4(AVC/H.264), AVCHD
  DSC-HX7 JPEG, MPO MP4(AVC/H.264), AVCHD
  DSC-HX7V JPEG, MPO MP4(AVC/H.264), AVCHD
  DSC-HX9 JPEG, MPO MP4(AVC/H.264), AVCHD(*2)
  DSC-HX9V JPEG, MPO MP4(AVC/H.264), AVCHD(*2)
  DSC-J10 JPEG Motion JPEG (*5)
  DSC-S3000 JPEG Motion JPEG (*5)
  DSC-T110 JPEG MP4(visual)
  DSC-T110D JPEG MP4(visual)
  DSC-T99 JPEG MP4(visual)
  DSC-T99D JPEG MP4(visual)
  DSC-TX10 JPEG, MPO MP4(AVC/H.264), AVCHD
  DSC-TX100 JPEG, MPO MP4(AVC/H.264), AVCHD(*2)
  DSC-TX100V JPEG, MPO MP4(AVC/H.264), AVCHD(*2)
  DSC-TX5 JPEG MP4(visual)
  DSC-TX55 JPEG, MPO MP4(AVC/H.264), AVCHD
  DSC-TX7 JPEG MP4(AVC/H.264), AVCHD
  DSC-TX9 JPEG, MPO MP4(AVC/H.264), AVCHD
  DSC-W350 JPEG MP4(visual)
  DSC-W350D JPEG MP4(visual)
  DSC-W360 JPEG MP4(visual)
  DSC-W370 JPEG MP4(AVC/H.264)
  DSC-W380 JPEG MP4(visual)
  DSC-W390 JPEG MP4(visual)
  DSC-W510 JPEG Motion JPEG (*5)
  DSC-W515PS JPEG Motion JPEG (*5)
  DSC-W520 JPEG Motion JPEG (*5)
  DSC-W530 JPEG Motion JPEG (*5)
  DSC-W550 JPEG Motion JPEG (*5)
  DSC-W560 JPEG MP4(visual)
  DSC-W570 JPEG MP4(visual)
  DSC-W570D JPEG MP4(visual)
  DSC-W580 JPEG MP4(visual)
  DSC-WX10 JPEG, MPO MP4(AVC/H.264), AVCHD
  DSC-WX30 JPEG, MPO MP4(AVC/H.264), AVCHD
  DSC-WX5 JPEG, MPO MP4(AVC/H.264), AVCHD
  DSC-WX7 JPEG, MPO MP4(AVC/H.264), AVCHD
  DSC-WX9 JPEG, MPO MP4(AVC/H.264), AVCHD
  DSLR-A560 JPEG, RAW, MPO MP4(AVC/H.264), AVCHD
  DSLR-A580 JPEG, RAW, MPO MP4(AVC/H.264), AVCHD
  NEX-3 JPEG, RAW, MPO MP4(visual)
  NEX-5 JPEG, RAW, MPO MP4(AVC/H.264), AVCHD
  NEX-C3 JPEG, RAW, MPO MP4(visual)
  SLT-A33 JPEG, RAW, MPO MP4(AVC/H.264), AVCHD
  SLT-A35 JPEG, RAW, MPO MP4(AVC/H.264), AVCHD
  SLT-A55 JPEG, RAW, MPO MP4(AVC/H.264), AVCHD
  SLT-A55V JPEG, RAW, MPO MP4(AVC/H.264), AVCHD


  Back To Top

  Máy quay phim Handycam
  Model Name  Photo (*1) Movie
  DCR-PJ5 JPEG MPEG2 PS
  DCR-PJ5E JPEG MPEG2 PS
  DCR-SR15E JPEG MPEG2 PS
  DCR-SR20 JPEG MPEG2 PS
  DCR-SR20E JPEG MPEG2 PS
  DCR-SR21 JPEG MPEG2 PS
  DCR-SR21E JPEG MPEG2 PS
  DCR-SR58E JPEG MPEG2 PS
  DCR-SR 68 JPEG MPEG2 PS
  DCR-SR 68E JPEG MPEG2 PS
  DCR-SR 78E JPEG MPEG2 PS
  DCR-SR 88 JPEG MPEG2 PS
  DCR-SR 88E JPEG MPEG2 PS
  DCR-SX10E JPEG MPEG2 PS
  DCR-SX11E JPEG MPEG2 PS
  DCR-SX20 JPEG MPEG2 PS
  DCR-SX20E JPEG MPEG2 PS
  DCR-SX21 JPEG MPEG2 PS
  DCR-SX21E JPEG MPEG2 PS
  DCR-SX33E JPEG MPEG2 PS
  DCR-SX34E JPEG MPEG2 PS
  DCR-SX43 JPEG MPEG2 PS
  DCR-SX43E JPEG MPEG2 PS
  DCR-SX44 JPEG MPEG2 PS
  DCR-SX44E JPEG MPEG2 PS
  DCR-SX45 JPEG MPEG2 PS
  DCR-SX45E JPEG MPEG2 PS
  DCR-SX53E JPEG MPEG2 PS
  DCR-SX63 JPEG MPEG2 PS
  DCR-SX63E JPEG MPEG2 PS
  DCR-SX65 JPEG MPEG2 PS
  DCR-SX65E JPEG MPEG2 PS
  DCR-SX73E JPEG MPEG2 PS
  DCR-SX83 JPEG MPEG2 PS
  DCR-SX83E JPEG MPEG2 PS
  DCR-SX85 JPEG MPEG2 PS
  DCR-SX85E JPEG MPEG2 PS
  HDR-CX110 JPEG MPEG2 PS, AVCHD
  HDR-CX110E JPEG MPEG2 PS, AVCHD
  HDR-CX115E JPEG MPEG2 PS, AVCHD
  HDR-CX116 JPEG MPEG2 PS, AVCHD
  HDR-CX116E JPEG MPEG2 PS, AVCHD
  HDR-CX130 JPEG MPEG2 PS, AVCHD(*2)
  HDR-CX130E JPEG MPEG2 PS, AVCHD(*2)
  HDR-CX150 JPEG MPEG2 PS, AVCHD
  HDR-CX150E JPEG MPEG2 PS, AVCHD
  HDR-CX155E JPEG MPEG2 PS, AVCHD
  HDR-CX160 JPEG MPEG2 PS, AVCHD(*2)
  HDR-CX160E JPEG MPEG2 PS, AVCHD(*2)
  HDR-CX170 JPEG MPEG2 PS, AVCHD
  HDR-CX180 JPEG MPEG2 PS, AVCHD(*2)
  HDR-CX180E JPEG MPEG2 PS, AVCHD(*2)
  HDR-CX300 JPEG MPEG2 PS, AVCHD
  HDR-CX300E JPEG MPEG2 PS, AVCHD
  HDR-CX305E JPEG MPEG2 PS, AVCHD
  HDR-CX350 JPEG MPEG2 PS, AVCHD
  HDR-CX350E JPEG MPEG2 PS, AVCHD
  HDR-CX350V JPEG MPEG2 PS, AVCHD
  HDR-CX350VE JPEG MPEG2 PS, AVCHD
  HDR-CX360 JPEG MPEG2 PS, AVCHD(*2)
  HDR-CX360E JPEG MPEG2 PS, AVCHD(*2)
  HDR-CX360V JPEG MPEG2 PS, AVCHD(*2)
  HDR-CX360VE JPEG MPEG2 PS, AVCHD(*2)
  HDR-CX370 JPEG MPEG2 PS, AVCHD
  HDR-CX370E JPEG MPEG2 PS, AVCHD
  HDR-CX370V JPEG MPEG2 PS, AVCHD
  HDR-CX550 JPEG MPEG2 PS, AVCHD
  HDR-CX550E JPEG MPEG2 PS, AVCHD
  HDR-CX550V JPEG MPEG2 PS, AVCHD
  HDR-CX550VE JPEG MPEG2 PS, AVCHD
  HDR-CX560 JPEG MPEG2 PS, AVCHD(*2)
  HDR-CX560E JPEG MPEG2 PS, AVCHD(*2)
  HDR-CX560V JPEG MPEG2 PS, AVCHD(*2)
  HDR-CX560VE JPEG MPEG2 PS, AVCHD(*2)
  HDR-CX690E JPEG MPEG2 PS, AVCHD(*2)
  HDR-CX700 JPEG MPEG2 PS, AVCHD(*2)
  HDR-CX700E JPEG MPEG2 PS, AVCHD(*2)
  HDR-CX700V JPEG MPEG2 PS, AVCHD(*2)
  HDR-CX700VE JPEG MPEG2 PS, AVCHD(*2)
  HDR-PJ10 JPEG MPEG2 PS, AVCHD(*2)
  HDR-PJ10E JPEG MPEG2 PS, AVCHD(*2)
  HDR-PJ20 JPEG MPEG2 PS, AVCHD(*2)
  HDR-PJ30 JPEG MPEG2 PS, AVCHD(*2)
  HDR-PJ30E JPEG MPEG2 PS, AVCHD(*2)
  HDR-PJ30V JPEG MPEG2 PS, AVCHD(*2)
  HDR-PJ30VE JPEG MPEG2 PS, AVCHD(*2)
  HDR-PJ40V JPEG MPEG2 PS, AVCHD(*2)
  HDR-PJ50 JPEG MPEG2 PS, AVCHD(*2)
  HDR-PJ50E JPEG MPEG2 PS, AVCHD(*2)
  HDR-PJ50V JPEG MPEG2 PS, AVCHD(*2)
  HDR-PJ50VE JPEG MPEG2 PS, AVCHD(*2)
  HDR-TD10 JPEG MPEG2 PS, AVCHD(*2), MVC(*3)
  HDR-TD10E JPEG MPEG2 PS, AVCHD(*2), MVC(*3)
  HDR-XR150 JPEG MPEG2 PS, AVCHD
  HDR-XR150E JPEG MPEG2 PS, AVCHD
  HDR-XR155E JPEG MPEG2 PS, AVCHD
  HDR-XR160 JPEG MPEG2 PS, AVCHD(*2)
  HDR-XR160E JPEG MPEG2 PS, AVCHD(*2)
  HDR-XR350 JPEG MPEG2 PS, AVCHD
  HDR-XR350E JPEG MPEG2 PS, AVCHD
  HDR-XR350V JPEG MPEG2 PS, AVCHD
  HDR-XR350VE JPEG MPEG2 PS, AVCHD
  HDR-XR550 JPEG MPEG2 PS, AVCHD
  HDR-XR550E JPEG MPEG2 PS, AVCHD
  HDR-XR550V JPEG MPEG2 PS, AVCHD
  HDR-XR550VE JPEG MPEG2 PS, AVCHD
  MHS-CM5 JPEG MP4(AVC/H.264)
  MHS-FS1 JPEG MP4(AVC/H.264)
  MHS-FS1K JPEG MP4(AVC/H.264)
  MHS-FS2 JPEG MP4(AVC/H.264)
  MHS-FS2K JPEG MP4(AVC/H.264)
  MHS-FS3 JPEG, MPO MP4(AVC/H.264), MP4(AVC/H.264) Side by Side
  MHS-FS3K JPEG, MPO MP4(AVC/H.264), MP4(AVC/H.264) Side by Side
  MHS-PM5 JPEG MP4(AVC/H.264)
  MHS-TS10 JPEG MP4(AVC/H.264)
  MHS-TS20 JPEG MP4(AVC/H.264)
  MHS-TS20K JPEG MP4(AVC/H.264)
  NEX-VG10 JPEG AVCHD
  NEX-VG10E JPEG AVCHD


  Back To Top

  TransferJet
  Type Name  Photo (*1) Movie 
  TJS-1+ MS-JX8G (+ DSC-TX100V) JPEG MP4(AVC/H.264), AVCHD(*2)(*4)


  Back To Top

  USB Drive
  USM1GL
  USM2GL
  USM4GL
  USM8GL
  USM16GL
  USM32GL
  USM1GJ
  USM2GJ
  USM4GJ
  USM8GJ
  USM4GLX(A)
  USM8GLX(A)
  USM16GLX(A)
  USM32GLX(A)
  USM64GLX(A)
  USM4GN
  USM8GN
  USM16GN
  USM32GN
  USM4GR
  USM8GR
  USM16GR
  USM32GR
  USM8GQ
  USM16GQ
  USM32GQ
  USM64GQ
  USM4GM
  USM8GM
  USM16GM
  USM32GM
  USM4GP
  USM8GP
  USM16GP
  USM32GP
  USM64GP


  Back To Top

  External Hard Drive (Supported only for USB Recording)
  HD-PG3
  HD-PG5
  HD-PG5U
  HD-EG3
  HD-EG5
  HD-EG5U
  HD-D1
  HD-D2


  Back To Top

  Others
  MSAC-UAH1
  MRW-F3


  Back To Top