ID bài viết : 00180342 / Sửa lần cuối : 17/08/2017

Thiết bị USB tương thích với các model BRAVIA 2013

Sản phẩm và danh mục áp dụng trong bài viết này

p>Bạn có thể thưởng thức hình ảnh, nhạc, và video được lưu trữ trong một máy ảnh KTS Sony, máy quay phim hoặc một thiết bị lưu trữ USB bằng cách kết nối thiết bị  thông qua cáp USB

Nhấp vào liên kết dưới đây để tham khảo nhanh các thiết bị USB tương thích

  1. Cyber-shot Digital Camera/Interchangeable Lens Camera
  2. Handycam Camcorder
  3. External Hard Drive
  4. USB Drive

Lưu ý:

  • Các thiết bị USB đã được Sony kiểm tra tính tương thích, tuy nhiên một vài chức năng có thể không được hỗ trợ
  • Chúng tôi khuyến nghị sao lưu dữ liệu của bạn. Sony không chịu trách nhiệm cho việc mất mát dữ liệu của bạn
Cyber-shot Digital Camera/Interchangeable Lens Camera 
Model Name  Photo Movie 
DSC-H100 JPEG MP4(AVC/H.264)
DSC-H55 JPEG MP4(visual)
DSC-H70 JPEG MP4(visual)
DSC-H90 JPEG MP4(AVC/H.264)
DSC-HX10 JPEG, MPO MP4(AVC/H.264), AVCHD
DSC-HX100 JPEG, MPO MP4(AVC/H.264), AVCHD
DSC-HX100V JPEG, MPO MP4(AVC/H.264), AVCHD
DSC-HX10V JPEG, MPO MP4(AVC/H.264), AVCHD
DSC-HX20 JPEG, MPO MP4(AVC/H.264), AVCHD
DSC-HX200 JPEG, MPO MP4(AVC/H.264), AVCHD
DSC-HX200V JPEG, MPO MP4(AVC/H.264), AVCHD
DSC-HX20V JPEG, MPO MP4(AVC/H.264), AVCHD
DSC-HX30 JPEG, MPO MP4(AVC/H.264), AVCHD
DSC-HX30V JPEG, MPO MP4(AVC/H.264), AVCHD
DSC-HX5 JPEG MP4(AVC/H.264), AVCHD
DSC-HX5V JPEG MP4(AVC/H.264), AVCHD
DSC-HX7 JPEG, MPO MP4(AVC/H.264), AVCHD
DSC-HX7V JPEG, MPO MP4(AVC/H.264), AVCHD
DSC-HX9 JPEG, MPO MP4(AVC/H.264), AVCHD
DSC-HX9V JPEG, MPO MP4(AVC/H.264), AVCHD
DSC-J10 JPEG Motion JPEG
DSC-J20 JPEG MP4(AVC/H.264)
DSC-RX1 JPEG, RAW MP4(AVC/H.264), AVCHD
DSC-RX100 JPEG, RAW MP4(AVC/H.264), AVCHD
DSC-S1900 JPEG Motion JPEG
DSC-S2000 JPEG Motion JPEG
DSC-S2100 JPEG Motion JPEG
DSC-S3000 JPEG Motion JPEG
DSC-S5000 JPEG Motion JPEG
DSC-T110 JPEG MP4(visual)
DSC-T110D JPEG MP4(visual)
DSC-T99 JPEG MP4(visual)
DSC-T99D JPEG MP4(visual)
DSC-TX10 JPEG, MPO MP4(AVC/H.264), AVCHD
DSC-TX100 JPEG, MPO MP4(AVC/H.264), AVCHD
DSC-TX100V JPEG, MPO MP4(AVC/H.264), AVCHD
DSC-TX20 JPEG, MPO MP4(AVC/H.264), AVCHD
DSC-TX200 JPEG, MPO MP4(AVC/H.264), AVCHD
DSC-TX200V JPEG, MPO MP4(AVC/H.264), AVCHD
DSC-TX30 JPEG, MPO MP4(AVC/H.264), AVCHD
DSC-TX300 JPEG, MPO MP4(AVC/H.264), AVCHD
DSC-TX300V JPEG, MPO MP4(AVC/H.264), AVCHD
DSC-TX5 JPEG MP4(visual)
DSC-TX55 JPEG, MPO MP4(AVC/H.264), AVCHD
DSC-TX66 JPEG, MPO MP4(AVC/H.264), AVCHD
DSC-TX7 JPEG MP4(AVC/H.264), AVCHD
DSC-TX9 JPEG, MPO MP4(AVC/H.264), AVCHD
DSC-W310 JPEG Motion JPEG
DSC-W320 JPEG Motion JPEG
DSC-W330 JPEG Motion JPEG
DSC-W350 JPEG MP4(visual)
DSC-W350D JPEG MP4(visual)
DSC-W360 JPEG MP4(visual)
DSC-W370 JPEG MP4(AVC/H.264)
DSC-W380 JPEG MP4(visual)
DSC-W390 JPEG MP4(visual)
DSC-W510 JPEG Motion JPEG
DSC-W515PS JPEG Motion JPEG
DSC-W520 JPEG Motion JPEG
DSC-W530 JPEG Motion JPEG
DSC-W550 JPEG Motion JPEG
DSC-W560 JPEG MP4(visual)
DSC-W570 JPEG MP4(visual)
DSC-W570D JPEG MP4(visual)
DSC-W580 JPEG MP4(visual)
DSC-W610 JPEG Motion JPEG
DSC-W620 JPEG Motion JPEG
DSC-W630 JPEG MP4(AVC/H.264)
DSC-W650 JPEG MP4(AVC/H.264)
DSC-W670 JPEG MP4(AVC/H.264)
DSC-W690 JPEG MP4(AVC/H.264)
DSC-W730 JPEG MP4(AVC/H.264)
DSC-WX10 JPEG, MPO MP4(AVC/H.264), AVCHD
DSC-WX100 JPEG, MPO MP4(AVC/H.264), AVCHD
DSC-WX150 JPEG, MPO MP4(AVC/H.264), AVCHD
DSC-WX170 JPEG, MPO MP4(AVC/H.264), AVCHD
DSC-WX200 JPEG, MPO MP4(AVC/H.264), AVCHD
DSC-WX30 JPEG, MPO MP4(AVC/H.264), AVCHD
DSC-WX5 JPEG, MPO MP4(AVC/H.264), AVCHD
DSC-WX50 JPEG, MPO MP4(AVC/H.264), AVCHD
DSC-WX60 JPEG, MPO MP4(AVC/H.264), AVCHD
DSC-WX7 JPEG, MPO MP4(AVC/H.264), AVCHD
DSC-WX70 JPEG, MPO MP4(AVC/H.264), AVCHD
DSC-WX80 JPEG, MPO MP4(AVC/H.264), AVCHD
DSC-WX9 JPEG, MPO MP4(AVC/H.264), AVCHD
DSLR-A560 JPEG, RAW, MPO MP4(AVC/H.264), AVCHD
DSLR-A580 JPEG, RAW, MPO MP4(AVC/H.264), AVCHD
NEX-3 JPEG, RAW, MPO MP4(visual)
NEX-5 JPEG, RAW, MPO MP4(AVC/H.264), AVCHD
NEX-5N JPEG, RAW, MPO MP4(AVC/H.264), AVCHD
NEX-5R JPEG, RAW MP4(AVC/H.264), AVCHD
NEX-6 JPEG, RAW MP4(AVC/H.264), AVCHD
NEX-7 JPEG, RAW, MPO MP4(AVC/H.264), AVCHD
NEX-C3 JPEG, RAW, MPO MP4(visual)
NEX-F3 JPEG, RAW, MPO MP4(AVC/H.264), AVCHD
SLT-A33 JPEG, RAW, MPO MP4(AVC/H.264), AVCHD
SLT-A35 JPEG, RAW, MPO MP4(AVC/H.264), AVCHD
SLT-A37 JPEG, RAW, MPO MP4(AVC/H.264), AVCHD
SLT-A55 JPEG, RAW, MPO MP4(AVC/H.264), AVCHD
SLT-A55V JPEG, RAW, MPO MP4(AVC/H.264), AVCHD
SLT-A57 JPEG, RAW, MPO MP4(AVC/H.264), AVCHD
SLT-A65 JPEG, RAW, MPO MP4(AVC/H.264), AVCHD
SLT-A65V JPEG, RAW, MPO MP4(AVC/H.264), AVCHD
SLT-A77 JPEG, RAW, MPO MP4(AVC/H.264), AVCHD
SLT-A77V JPEG, RAW, MPO MP4(AVC/H.264), AVCHD
SLT-A99 JPEG, RAW MP4(AVC/H.264), AVCHD
SLT-A99V JPEG, RAW MP4(AVC/H.264), AVCHD
DSLR-A560 JPEG, RAW, MPO MP4(AVC/H.264), AVCHD
DSLR-A580 JPEG, RAW, MPO MP4(AVC/H.264), AVCHD
NEX-3 JPEG, RAW, MPO MP4(visual)
NEX-5 JPEG, RAW, MPO MP4(AVC/H.264), AVCHD
NEX-C3 JPEG, RAW, MPO MP4(visual)
SLT-A33 JPEG, RAW, MPO MP4(AVC/H.264), AVCHD
SLT-A35 JPEG, RAW, MPO MP4(AVC/H.264), AVCHD
SLT-A55 JPEG, RAW, MPO MP4(AVC/H.264), AVCHD
SLT-A55V JPEG, RAW, MPO MP4(AVC/H.264), AVCHD


Back To Top

Handycam Camcorder
Model Name  Photo Movie
DCR-PJ5 JPEG MPEG2 PS
DCR-PJ5E JPEG MPEG2 PS
DCR-PJ6 JPEG MPEG2 PS
DCR-PJ6E JPEG MPEG2 PS
DCR-SR15E JPEG MPEG2 PS
DCR-SR20 JPEG MPEG2 PS
DCR-SR20E JPEG MPEG2 PS
DCR-SR21 JPEG MPEG2 PS
DCR-SR21E JPEG MPEG2 PS
DCR-SR58E JPEG MPEG2 PS
DCR-SR68 JPEG MPEG2 PS
DCR-SR68E JPEG MPEG2 PS
DCR-SR78E JPEG MPEG2 PS
DCR-SR88 JPEG MPEG2 PS
DCR-SR88E JPEG MPEG2 PS
DCR-SX10E JPEG MPEG2 PS
DCR-SX11E JPEG MPEG2 PS
DCR-SX20 JPEG MPEG2 PS
DCR-SX20E JPEG MPEG2 PS
DCR-SX21 JPEG MPEG2 PS
DCR-SX21E JPEG MPEG2 PS
DCR-SX22 JPEG MPEG2 PS
DCR-SX22E JPEG MPEG2 PS
DCR-SX33E JPEG MPEG2 PS
DCR-SX34E JPEG MPEG2 PS
DCR-SX43 JPEG MPEG2 PS
DCR-SX43E JPEG MPEG2 PS
DCR-SX44 JPEG MPEG2 PS
DCR-SX44E JPEG MPEG2 PS
DCR-SX45 JPEG MPEG2 PS
DCR-SX45E JPEG MPEG2 PS
DCR-SX53E JPEG MPEG2 PS
DCR-SX63 JPEG MPEG2 PS
DCR-SX63E JPEG MPEG2 PS
DCR-SX65 JPEG MPEG2 PS
DCR-SX65E JPEG MPEG2 PS
DCR-SX73E JPEG MPEG2 PS
DCR-SX83 JPEG MPEG2 PS
DCR-SX83E JPEG MPEG2 PS
DCR-SX85 JPEG MPEG2 PS
DCR-SX85E JPEG MPEG2 PS
HDR-AS10 JPEG MP4(AVC/H.264)
HDR-AS15 JPEG MP4(AVC/H.264)
HDR-CX110 JPEG MPEG2 PS, AVCHD
HDR-CX110E JPEG MPEG2 PS, AVCHD
HDR-CX115E JPEG MPEG2 PS, AVCHD
HDR-CX116 JPEG MPEG2 PS, AVCHD
HDR-CX116E JPEG MPEG2 PS, AVCHD
HDR-CX130 JPEG MPEG2 PS, AVCHD
HDR-CX130E JPEG MPEG2 PS, AVCHD
HDR-CX150 JPEG MPEG2 PS, AVCHD
HDR-CX150E JPEG MPEG2 PS, AVCHD
HDR-CX155E JPEG MPEG2 PS, AVCHD
HDR-CX160 JPEG MPEG2 PS, AVCHD
HDR-CX160E JPEG MPEG2 PS, AVCHD
HDR-CX170 JPEG MPEG2 PS, AVCHD
HDR-CX180 JPEG MPEG2 PS, AVCHD
HDR-CX180E JPEG MPEG2 PS, AVCHD
HDR-CX190 JPEG MPEG2 PS, AVCHD
HDR-CX190E JPEG MPEG2 PS, AVCHD
HDR-CX200 JPEG MPEG2 PS, AVCHD
HDR-CX200E JPEG MPEG2 PS, AVCHD
HDR-CX210 JPEG MPEG2 PS, AVCHD
HDR-CX210E JPEG MPEG2 PS, AVCHD
HDR-CX220 JPEG MPEG2 PS, AVCHD
HDR-CX220E JPEG MPEG2 PS, AVCHD
HDR-CX230 JPEG MPEG2 PS, AVCHD
HDR-CX230E JPEG MPEG2 PS, AVCHD
HDR-CX250 JPEG MPEG2 PS, AVCHD
HDR-CX250E JPEG MPEG2 PS, AVCHD
HDR-CX260 JPEG MPEG2 PS, AVCHD
HDR-CX260E JPEG MPEG2 PS, AVCHD
HDR-CX260V JPEG MPEG2 PS, AVCHD
HDR-CX260VE JPEG MPEG2 PS, AVCHD
HDR-CX270E JPEG MPEG2 PS, AVCHD
HDR-CX270V JPEG MPEG2 PS, AVCHD
HDR-CX280 JPEG MPEG2 PS, AVCHD
HDR-CX280E JPEG MPEG2 PS, AVCHD
HDR-CX290 JPEG MPEG2 PS, AVCHD
HDR-CX290E JPEG MPEG2 PS, AVCHD
HDR-CX300 JPEG MPEG2 PS, AVCHD
HDR-CX300E JPEG MPEG2 PS, AVCHD
HDR-CX305E JPEG MPEG2 PS, AVCHD
HDR-CX320 JPEG MPEG2 PS, AVCHD
HDR-CX320E JPEG MPEG2 PS, AVCHD
HDR-CX350 JPEG MPEG2 PS, AVCHD
HDR-CX350E JPEG MPEG2 PS, AVCHD
HDR-CX350V JPEG MPEG2 PS, AVCHD
HDR-CX350VE JPEG MPEG2 PS, AVCHD
HDR-CX360 JPEG MPEG2 PS, AVCHD
HDR-CX360E JPEG MPEG2 PS, AVCHD
HDR-CX360V JPEG MPEG2 PS, AVCHD
HDR-CX360VE JPEG MPEG2 PS, AVCHD
HDR-CX370 JPEG MPEG2 PS, AVCHD
HDR-CX370E JPEG MPEG2 PS, AVCHD
HDR-CX370V JPEG MPEG2 PS, AVCHD
HDR-CX380 JPEG MPEG2 PS, AVCHD
HDR-CX380E JPEG MPEG2 PS, AVCHD
HDR-CX390 JPEG MPEG2 PS, AVCHD
HDR-CX390E JPEG MPEG2 PS, AVCHD
HDR-CX400E JPEG MPEG2 PS, AVCHD
HDR-CX410VE JPEG MPEG2 PS, AVCHD
HDR-CX430V JPEG MPEG2 PS, AVCHD
HDR-CX430VE JPEG MPEG2 PS, AVCHD
HDR-CX510E JPEG MPEG2 PS, AVCHD
HDR-CX550 JPEG MPEG2 PS, AVCHD
HDR-CX550E JPEG MPEG2 PS, AVCHD
HDR-CX550V JPEG MPEG2 PS, AVCHD
HDR-CX550VE JPEG MPEG2 PS, AVCHD
HDR-CX560 JPEG MPEG2 PS, AVCHD
HDR-CX560E JPEG MPEG2 PS, AVCHD
HDR-CX560V JPEG MPEG2 PS, AVCHD
HDR-CX560VE JPEG MPEG2 PS, AVCHD
HDR-CX570E JPEG MPEG2 PS, AVCHD
HDR-CX580 JPEG MPEG2 PS, AVCHD
HDR-CX580E JPEG MPEG2 PS, AVCHD
HDR-CX580V JPEG MPEG2 PS, AVCHD
HDR-CX580VE JPEG MPEG2 PS, AVCHD
HDR-CX590V JPEG MPEG2 PS, AVCHD
HDR-CX630V JPEG MPEG2 PS, AVCHD
HDR-CX690E JPEG MPEG2 PS, AVCHD
HDR-CX700 JPEG MPEG2 PS, AVCHD
HDR-CX700E JPEG MPEG2 PS, AVCHD
HDR-CX700V JPEG MPEG2 PS, AVCHD
HDR-CX700VE JPEG MPEG2 PS, AVCHD
HDR-CX720V JPEG MPEG2 PS, AVCHD
HDR-CX730E JPEG MPEG2 PS, AVCHD
HDR-CX740E JPEG MPEG2 PS, AVCHD
HDR-CX740VE JPEG MPEG2 PS, AVCHD
HDR-CX750 JPEG MPEG2 PS, AVCHD
HDR-CX750E JPEG MPEG2 PS, AVCHD
HDR-CX750V JPEG MPEG2 PS, AVCHD
HDR-CX750VE JPEG MPEG2 PS, AVCHD
HDR-GW55VE JPEG MPEG2 PS, AVCHD
HDR-GW77 JPEG MPEG2 PS, AVCHD
HDR-GW77E JPEG MPEG2 PS, AVCHD
HDR-GW77V JPEG MPEG2 PS, AVCHD
HDR-GW77VE JPEG MPEG2 PS, AVCHD
HDR-PJ10 JPEG MPEG2 PS, AVCHD
HDR-PJ10E JPEG MPEG2 PS, AVCHD
HDR-PJ20 JPEG MPEG2 PS, AVCHD
HDR-PJ200 JPEG MPEG2 PS, AVCHD
HDR-PJ200E JPEG MPEG2 PS, AVCHD
HDR-PJ210 JPEG MPEG2 PS, AVCHD
HDR-PJ220E JPEG MPEG2 PS, AVCHD
HDR-PJ230 JPEG MPEG2 PS, AVCHD
HDR-PJ230E JPEG MPEG2 PS, AVCHD
HDR-PJ260 JPEG MPEG2 PS, AVCHD
HDR-PJ260E JPEG MPEG2 PS, AVCHD
HDR-PJ260V JPEG MPEG2 PS, AVCHD
HDR-PJ260VE JPEG MPEG2 PS, AVCHD
HDR-PJ30 JPEG MPEG2 PS, AVCHD
HDR-PJ30E JPEG MPEG2 PS, AVCHD
HDR-PJ30V JPEG MPEG2 PS, AVCHD
HDR-PJ30VE JPEG MPEG2 PS, AVCHD
HDR-PJ320E JPEG MPEG2 PS, AVCHD
HDR-PJ380 JPEG MPEG2 PS, AVCHD
HDR-PJ380E JPEG MPEG2 PS, AVCHD
HDR-PJ390 JPEG MPEG2 PS, AVCHD
HDR-PJ390E JPEG MPEG2 PS, AVCHD
HDR-PJ40V JPEG MPEG2 PS, AVCHD
HDR-PJ420E JPEG MPEG2 PS, AVCHD
HDR-PJ420VE JPEG MPEG2 PS, AVCHD
HDR-PJ430 JPEG MPEG2 PS, AVCHD
HDR-PJ430E JPEG MPEG2 PS, AVCHD
HDR-PJ430V JPEG MPEG2 PS, AVCHD
HDR-PJ430VE JPEG MPEG2 PS, AVCHD
HDR-PJ50 JPEG MPEG2 PS, AVCHD
HDR-PJ50E JPEG MPEG2 PS, AVCHD
HDR-PJ50V JPEG MPEG2 PS, AVCHD
HDR-PJ50VE JPEG MPEG2 PS, AVCHD
HDR-PJ510E JPEG MPEG2 PS, AVCHD
HDR-PJ580 JPEG MPEG2 PS, AVCHD
HDR-PJ580E JPEG MPEG2 PS, AVCHD
HDR-PJ580V JPEG MPEG2 PS, AVCHD
HDR-PJ580VE JPEG MPEG2 PS, AVCHD
HDR-PJ590V JPEG MPEG2 PS, AVCHD
HDR-PJ600 JPEG MPEG2 PS, AVCHD
HDR-PJ600E JPEG MPEG2 PS, AVCHD
HDR-PJ600V JPEG MPEG2 PS, AVCHD
HDR-PJ600VE JPEG MPEG2 PS, AVCHD
HDR-PJ630V JPEG MPEG2 PS, AVCHD
HDR-PJ650E JPEG MPEG2 PS, AVCHD
HDR-PJ650V JPEG MPEG2 PS, AVCHD
HDR-PJ650VE JPEG MPEG2 PS, AVCHD
HDR-PJ660 JPEG MPEG2 PS, AVCHD
HDR-PJ660E JPEG MPEG2 PS, AVCHD
HDR-PJ660V JPEG MPEG2 PS, AVCHD
HDR-PJ660VE JPEG MPEG2 PS, AVCHD
HDR-PJ710 JPEG MPEG2 PS, AVCHD
HDR-PJ710E JPEG MPEG2 PS, AVCHD
HDR-PJ710V JPEG MPEG2 PS, AVCHD
HDR-PJ710VE JPEG MPEG2 PS, AVCHD
HDR-PJ720E JPEG MPEG2 PS, AVCHD
HDR-PJ740VE JPEG MPEG2 PS, AVCHD
HDR-PJ760 JPEG MPEG2 PS, AVCHD
HDR-PJ760E JPEG MPEG2 PS, AVCHD
HDR-PJ760V JPEG MPEG2 PS, AVCHD
HDR-PJ760VE JPEG MPEG2 PS, AVCHD
HDR-PJ780E JPEG MPEG2 PS, AVCHD
HDR-PJ780VE JPEG MPEG2 PS, AVCHD
HDR-PJ790 JPEG MPEG2 PS, AVCHD
HDR-PJ790E JPEG MPEG2 PS, AVCHD
HDR-PJ790V JPEG MPEG2 PS, AVCHD
HDR-PJ790VE JPEG MPEG2 PS, AVCHD
HDR-TD10 JPEG MPEG2 PS, AVCHD, MVC(*2)
HDR-TD10E JPEG MPEG2 PS, AVCHD, MVC(*2)
HDR-TD20 JPEG MPEG2 PS, AVCHD, MVC(*2)
HDR-TD20E JPEG MPEG2 PS, AVCHD, MVC(*2)
HDR-TD20V JPEG MPEG2 PS, AVCHD, MVC(*2)
HDR-TD20VE JPEG MPEG2 PS, AVCHD, MVC(*2)
HDR-TD30 JPEG MPEG2 PS, AVCHD, MVC(*2)
HDR-TD30E JPEG MPEG2 PS, AVCHD, MVC(*2)
HDR-TD30V JPEG MPEG2 PS, AVCHD, MVC(*2)
HDR-TD30VE JPEG MPEG2 PS, AVCHD, MVC(*2)
HDR-XR150 JPEG MPEG2 PS, AVCHD
HDR-XR150E JPEG MPEG2 PS, AVCHD
HDR-XR155E JPEG MPEG2 PS, AVCHD
HDR-XR160 JPEG MPEG2 PS, AVCHD
HDR-XR160E JPEG MPEG2 PS, AVCHD
HDR-XR180E JPEG MPEG2 PS, AVCHD
HDR-XR180V JPEG MPEG2 PS, AVCHD
HDR-XR180VE JPEG MPEG2 PS, AVCHD
HDR-XR350 JPEG MPEG2 PS, AVCHD
HDR-XR350E JPEG MPEG2 PS, AVCHD
HDR-XR350V JPEG MPEG2 PS, AVCHD
HDR-XR350VE JPEG MPEG2 PS, AVCHD
HDR-XR550 JPEG MPEG2 PS, AVCHD
HDR-XR550E JPEG MPEG2 PS, AVCHD
HDR-XR550V JPEG MPEG2 PS, AVCHD
HDR-XR550VE JPEG MPEG2 PS, AVCHD
MHS-CM5 JPEG MP4(AVC/H.264)
MHS-FS1 JPEG MP4(AVC/H.264)
MHS-FS1K JPEG MP4(AVC/H.264)
MHS-FS2 JPEG MP4(AVC/H.264)
MHS-FS2K JPEG MP4(AVC/H.264)
MHS-FS3 JPEG, MPO MP4(AVC/H.264), MP4(AVC/H.264) Side by Side
MHS-FS3K JPEG, MPO MP4(AVC/H.264), MP4(AVC/H.264) Side by Side
MHS-PM5 JPEG MP4(AVC/H.264)
MHS-TS10 JPEG MP4(AVC/H.264)
MHS-TS20 JPEG MP4(AVC/H.264)
MHS-TS20K JPEG MP4(AVC/H.264)
MHS-TS22 JPEG MP4(AVC/H.264)
MHS-TS55 JPEG MP4(AVC/H.264)
NEX-VG10 JPEG AVCHD
NEX-VG10E JPEG AVCHD
NEX-VG20 JPEG, RAW MPEG2 PS, AVCHD
NEX-VG20E JPEG, RAW MPEG2 PS, AVCHD
NEX-VG20H JPEG, RAW MPEG2 PS, AVCHD
NEX-VG20HE JPEG, RAW MPEG2 PS, AVCHD
NEX-VG30 JPEG, RAW MPEG2 PS, AVCHD
NEX-VG30E JPEG, RAW MPEG2 PS, AVCHD
NEX-VG30EH JPEG, RAW MPEG2 PS, AVCHD
NEX-VG30H JPEG, RAW MPEG2 PS, AVCHD
NEX-VG900 JPEG, RAW MPEG2 PS, AVCHD


Back To Top

Sony HDD
Model Name 
HD-D1
HD-D2
HD-D2A
HD-E1
HD-EG5
HD-EG5U
HD-PG5
HD-PG5U
HD-T2
HD-T3


Back To Top

USB Drive
Model Name 
USM16GM
USM16GN
USM16GP
USM16GQ
USM16GR
USM16GT
USM16GU
USM32GM
USM32GN
USM32GP
USM32GQ
USM32GR
USM32GT
USM32GU
USM4GM
USM4GN
USM4GP
USM4GR
USM64GP
USM64GQ
USM64GT
USM64GU
USM8GM
USM8GN
USM8GP
USM8GQ
USM8GR
USM8GT
USM8GU


Back To Top