ID bài viết : 00148825 / Sửa lần cuối : 09/09/2018

Làm thế nào để thay đổi thời gian trên TV BRAVIA để điều chỉnh cho Daylight Savings Time (DST)/Summer time.

Làm thế nào để thay đổi thời gian trên TV BRAVIA để điều chỉnh cho Daylight Savings Time (DST)/Summer time.

Sản phẩm và danh mục áp dụng trong bài viết này

Thay đổi thời gian trên TV Android để chỉnh Daylight Savings Time (DST)/Summer time, thực hiện theo các bước sau đây.

Nếu Time synchronization được thiết lập sang Use network-provided time

LƯU Ý: Nếu bạn không biết thiết lập hiện tại của mình, xác nhận nó bằng cách chọn Time synchronization sau bước 3 như bên dưới.

Thực hiện như sau để thiết lập Time Zone.

 1. Nhấn nút HOME trên điều khiển từ xa.
 2. Chọn Settings.
 3. Chọn Date & time trong mục SYSTEM PREFERENCES.
 4. Chọn Time.
 5. Chọn Set time zone, sau đó chọn thành phố tương thích.

Nếu TV BRAVIA không được kết nối với Internet

Thực hiện như sau để thiết lập thời gian chính xác.

 1. Nhấn nút HOME trên điều khiển từ xa.
 2. Chọn Settings.
 3. Chọn Date & time trong mục SYSTEM PREFERENCES.
 4. Thiết lập Automatic date & time sang Off.
 5. Nhấn nút RETURN để trở lại Date & time.
 6. Chọn Time.
 7. Chọn Set time zone, sau đó chọn thành phố tương thích.
 8. Nhấn nút RETURN để trở lại Time.
 9. Chọn Set time và thiết lập thời gian chính xác.