ID bài viết : 00197372 / Sửa lần cuối : 24/04/2018

Sau khi định dạng thiết bị USB được kết nối làm thiết bị lưu trữ cho Tivi, dung lượng khả dụng của thiết bị USB sẽ nhỏ hơn so với dung lượng thực.

    Đây là thông số kỹ thuật của Tivi.
    Khi định dạng thiết bị USB kết nối với Tivi làm bộ nhớ đầu cuối, chỉ có thể sử dụng tối đa 256 GB của thiết bị USB, bất kể thiết bị có tổng dung lượng bằng bao nhiêu.