ID bài viết : 00146194 / Sửa lần cuối : 11/04/2018

Nên sử dụng định dạng nào khi kết nối ổ cứng với TV?

Sản phẩm và danh mục áp dụng trong bài viết này

Nên sử dụng định dạng nào khi kết nối ổ cứng với TV?


TV Android  tương thích với ổ cứng rời Hard Disk Drives (HDD) hoặc ổ cứng định dạng hệ thống NTFS hoặc FAT32.

QUAN TRỌNG: Khi kết nối một ổ cứng, khuyến khích sử dụng các ổ đĩa rời có nguồn điện riêng của mình vì mỗi cổng USB trên TV chỉ có một nguồn hạn chế từ 5V ~ 500mA. Tham khảo hướng dẫn sử dụng kèm theo ổ đĩa ngoài để biết thêm chi tiết.

LƯU Ý: TV 4K Android có 3 cổng USB, một trong số những cổng này có nhãn SS (Super Speed) hỗ trợ từ 5V~900mA.