ID bài viết : 00228229 / Sửa lần cuối : 03/06/2019

Âm lượng của Tivi không thay đổi hoặc không có tiếng khi kết nối một thiết bị không được hỗ trợ với cổng USB của Tivi.

Sản phẩm và danh mục áp dụng trong bài viết này

Rút tất cả thiết bị không được hỗ trợ đang cắm trên cổng USB của Tivi ra.

Ví dụ về các thiết bị có khả năng không được hỗ trợ:

  • Tay cầm chơi game
  • Loa 

LƯU Ý: Nếu kết nối một thiết bị không được hỗ trợ với cổng USB của Tivi thì có khả năng âm lượng sẽ không thay đổi ngay cả khi giá trị âm lượng trên màn hình thay đổi, hoặc thậm chí là không nghe được tiếng phát ra.