ID bài viết : 00173670 / Sửa lần cuối : 25/04/2018

Không có âm thanh BRAVIA Android TV từ Rạp hát tại nhà/Thiết bị thu AV.

Sản phẩm và danh mục áp dụng trong bài viết này

Hãy thực hiện bốn bước sau và kiểm tra xem sự cố có được khắc phục sau mỗi bước hay không.

 1. Tiến hành khởi động lại hệ thống Rạp hát tại nhà/thiết bị thu AV.
  Sau khi tắt, hãy bật lại hệ thống Rạp hát tại nhà/thiết bị thu AV và kiểm tra xem sự cố được có khắc phục hay không.
 2. Kết nối và ngắt kết nối cáp HDMI khỏi BRAVIA TV và loa Sound Bar/thiết bị thu AV.
  Đảm bảo kết nối các cổng gắn nhãn ARC với nhau bằng cáp HDMI. Cổng HDMI được gắn nhãn ARC trên cả BRAVIA TV và hệ thống Rạp hát tại nhà/thiết bị thu AV.
 3. Tiến hành khởi động lại nguồn (thiết lập lại) trên BRAVIA TV, loa Sound Bar và thiết bị thu AV.

  QUAN TRỌNG: Trước khi tiến hành khởi động lại nguồn (thiết lập lại), hãy kiểm tra các hướng dẫn sau. Khi kết nối Ổ đĩa cứng USB ngoài (HDD) với BRAVIA TV, hãy rút cáp USB trước khi thực hiện thiết lập lại. Nếu đèn truy cập ổ đĩa cứng USB vẫn nhấp nháy, thì không được rút cáp cho đến khi đèn truy cập dừng nhấp nháy.

  Sau khi tắt hệ thống rạp hát tại nhà/thiết bị thu AV, hãy khởi động lại BRAVIA TV bằng một trong các phương pháp dưới đây.

  Làm thế nào để khởi động lại (đặt lại) Tivi Android?
  Cách thiết lập lại nguồn trên Tivi Sony.

 4. Đảm bảo phần mềm hệ thống BRAVIA TV được cập nhật lên phiên bản mới nhất.

  Cách Cập nhật firmware/phần mềm cho Android TV