ID bài viết : 00166928 / Sửa lần cuối : 09/05/2019

Hình ảnh 4K (50p/60p) từ thiết bị bên ngoài không hiển thị như bình thường.

Hình ảnh 4K (50p/60p) từ thiết bị bên ngoài không hiển thị như bình thường.

Sản phẩm và danh mục áp dụng trong bài viết này

Nếu bạn muốn xem những hình ảnh sau đây từ thiết bị bên ngoài trên TV, hãy sử dụng một dây cáp Premium High Speed HDMI băng thông 18 Gbps.

 • 4K (50, 60Hz) YCbCr 4:4:4 / 8bit
 • 4K (50, 60Hz) YCbCr 4:2:2 / 8bit
 • 4K (50, 60Hz) YCbCr 4:2:0 / 10bit
 • 4K (50, 60Hz) YCbCr 4:2:2 / 10bit
 • 4K (50, 60Hz) YCbCr 4:2:2 / 12bit
 • Tín hiệu RGB

Thay đổi thiết lập HDMI signal format (Định dạng tín hiệu HDMI). Thực hiện như sau để thiết lập HDMI signal format (Định dạng tín hiệu HDMI).

 1. Nhấn nút HOME trên điều khiển từ xa.
 2. Chọn Settings.
 3. Chọn External Inputs trong mục TV.
 4. Chọn HDMI Signal format (Định dạng tín hiệu HDMI) và thiết lập sang Enhanced format.

LƯU Ý:
 • Tín hiệu 4K (50p/60p) chỉ được hỗ trợ bởi HDMI IN 2/3.
 • Nếu tín hiệu nằm trong định dạng tăng cường, hình ảnh hoặc âm thanh từ những thiết bị bên ngoài không hỗ trợ 4K có thể không xuất ra được như bình thường. Trong những trường hợp này, thay đổi định dạng tín hiệu sang định dạng chuẩn hoặc chuyển đổi dây cáp HDMI sang một ngõ vào dành cho định dạng tiêu chuẩn.

Chi tiết những định dạng video được hỗ trợ với TV, hãy tham khảo Những tín hiệu video 4K (50p/60p) được hỗ trợ với TV