ID bài viết : 00166928 / Sửa lần cuối : 10/05/2021

Hình ảnh 4K (50p/60p hoặc 100p/120p) từ thiết bị bên ngoài không hiển thị bình thường.

  QUAN TRỌNG:  Chỉ các mẫu Google TV™ (ngoại trừ dòng X80J, X81J và KM-X80J), dòng Z8H, X90H, X91H, KM-X9000H và Z9G hỗ trợ Định dạng nâng cao 4K (18Gbps trở lên) ví dụ như 4K 100p/120p.

  Để xem nội dung ở 4K 50p/60p, hãy sử dụng cáp HDMI tốc độ cao để kết nối Tivi với một thiết bị HDMI có hỗ trợ 4K.

  Để xem nội dung 4K với Định dạng nâng cao (18Gbps trở lên), hãy làm theo các bước sau đây:
  LƯU Ý: Để biết chi tiết về các định dạng video được Tivi hỗ trợ, hãy tham khảo bài viết Các loại tín hiệu video 8K hoặc 4K (50p/60p hoặc 100p/120p) được Tivi hỗ trợ.

  • Nếu bạn muốn xem Định dạng nâng cao 4K (18Gbps) ví dụ như video 4K 50p/60p trên Tivi từ một thiết bị bên ngoài:
   Kết nối cáp HDMI cao cấp tốc độ cao có băng thông 18Gbps với cổng HDMI có hỗ trợ Định dạng nâng cao 4K (18Gbps) của Tivi và thay đổi cài đặt HDMI signal format (Định dạng tín hiệu HDMI) tùy theo mẫu Tivi.
   LƯU Ý: Việc xác định xem cổng HDMI có tương thích hay không và cài đặt HDMI signal format tùy thuộc vào mẫu Tivi. Để biết thông tin bổ sung, hãy tham khảo bài viết Các chức năng được hỗ trợ trên từng cổng HDMI là gì? .

  • Nếu bạn muốn xem Định dạng nâng cao 4K (18Gbps trở lên) ví dụ như video 4K 100p/120p trên Tivi từ một thiết bị bên ngoài:
   Một số thiết bị HDMI xuất ra Định dạng nâng cao 4K (18Gbps trở lên) ví dụ như 4K 100p/120p cần có cáp HDMI siêu tốc. Trong trường hợp đó, hãy kết nối cáp HDMI siêu tốc với cổng HDMI 2HDMI 3 hoặc HDMI 4 của Tivi tùy theo mẫu Tivi và thay đổi cài đặt HDMI signal format (Định dạng tín hiệu HDMI).
   LƯU Ý:
   • Đối với dòng Z9J và XRM-Z9J: Định dạng nâng cao 4K (18Gbps trở lên) ví dụ như 4K 100p/120p chỉ được hỗ trợ bởi HDMI 2, HDMI 3 hoặc HDMI 4. Thiết lập HDMI signal format (Định dạng tín hiệu HDMI) cho cổng HDMI 2 hoặc HDMI 3 thành Enhanced format (Định dạng nâng cao). Thiết lập HDMI signal format (Định dạng tín hiệu HDMI) cho cổng HDMI 4 thành Enhanced format (4K120, 8K) (Định dạng nâng cao (4K120, 8K)).
   • Đối với các mẫu Google TV (ngoại trừ dòng Z9J, XRM-Z9J, X80J, X81J và KM-X80J):  Định dạng nâng cao 4K (18Gbps trở lên) ví dụ như 4K 100p/120p chỉ được hỗ trợ bởi HDMI 3 hoặc HDMI 4 và thay đổi cài đặt HDMI signal format (Định dạng tín hiệu HDMI) thành Enhanced format (Định dạng nâng cao).
   • Đối với dòng Z8H và Z9G: Định dạng nâng cao 4K (18Gbps trở lên) ví dụ như 4K 100p/120p chỉ được hỗ trợ bởi HDMI 4 và thay đổi cài đặt HDMI signal format (Định dạng tín hiệu HDMI) thành Enhanced format (8K) (Định dạng nâng cao (8K)).
   • Đối với dòng X90H, X91H và KM-X9000H: Để hỗ trợ Định dạng nâng cao 4K (18Gbps trở lên) ví dụ như 4K 100p/120p, bạn sẽ cần cập nhật phần mềm. Để biết chi tiết về cách cập nhật Tivi của bạn, hãy tham khảo bài viết Làm cách nào để cập nhật phần mềm/firmware cho Android TV™? .
    Định dạng nâng cao 4K (18Gbps trở lên) ví dụ như 4K 100p/120p chỉ được hỗ trợ bởi HDMI 3 hoặc HDMI 4 và thay đổi cài đặt HDMI signal format (Định dạng tín hiệu HDMI) thành Enhanced format (Định dạng nâng cao).

  Làm theo các bước bên dưới để đặt HDMI signal format (Định dạng tín hiệu HDMI):

  1. Mở màn hình  Settings (Cài đặt).   Cách truy cập Settings (Cài đặt): 
  2. Các bước tiếp theo sẽ phụ thuộc vào tùy chọn menu Tivi của bạn:
   • Chọn Channels & Inputs (Kênh & Ngõ vào) — External Inputs (Ngõ vào bên ngoài) — HDMI signal format (Định dạng tín hiệu HDMI).
   • Chọn Watching TV (Tivi đang xem) — External Inputs (Ngõ vào bên ngoài) — HDMI signal format (Định dạng tín hiệu HDMI).
   • Chọn External Inputs (Ngõ vào bên ngoài) — HDMI signal format (Định dạng tín hiệu HDMI).
  3. Đặt thành Enhanced format (Định dạng nâng cao), Enhanced format (Dolby Vision) (Định dạng nâng cao (Dolby Vision)), Enhanced format (4K120, 8K) (Định dạng nâng cao (4K120, 8K)) hoặc Enhanced format (8K) (Định dạng nâng cao (8K)), tùy theo mẫu Tivi của bạn.

  Nếu tín hiệu ở định dạng nâng cao, hình ảnh hoặc âm thanh từ một phần của thiết bị bên ngoài không hỗ trợ 4K có thể không được phát ra bình thường. Trong những trường hợp như vậy, hãy thay đổi HDMI signal format (Định dạng tín hiệu HDMI) thành Standard format (Định dạng chuẩn) hoặc chuyển cáp HDMI sang đầu vào cho tín hiệu ở định dạng chuẩn.