ID bài viết : 00203200 / Sửa lần cuối : 12/06/2019

Video Netflix 4K hiển thị ở định dạng 2K khi sử dụng tai nghe hoặc thiết bị âm thanh Bluetooth.

Sản phẩm và danh mục áp dụng trong bài viết này

Nếu kết nối với thiết bị Bluetooth (A2DP) thì video Netflix 4K sẽ không thể hiển thị ở định dạng 4K. Đây là thông số kỹ thuật của Android TV™.
Để xem video Netflix ở định dạng 4K, hãy ngắt kết nối thiết bị âm thanh Bluetooth hoặc sử dụng kết nối có dây.
 

*Android TV là nhãn hiệu của Google LLC.