ID bài viết : 00203200 / Sửa lần cuối : 15/11/2019

Video Netflix 4K hiển thị ở định dạng 2K khi sử dụng tai nghe hoặc thiết bị âm thanh Bluetooth.

    Nếu kết nối với thiết bị Bluetooth (A2DP) thì video Netflix 4K sẽ không thể hiển thị ở định dạng 4K. Đây là thông số kỹ thuật của Android TV™.
    Để xem video Netflix ở định dạng 4K, hãy ngắt kết nối thiết bị âm thanh Bluetooth hoặc sử dụng kết nối có dây.

    LƯU Ý: Chúng tôi hiện đang nghiên cứu để tìm ra biện pháp cải thiện hạn chế này với các bản cập nhật phần mềm Tivi trong tương lai.