ID bài viết : 00166554 / Sửa lần cuối : 22/02/2018

Lỗi khi thực hiện thiết lập điều khiển AV receiver.

Lỗi khi thực hiện thiết lập điều khiển AV receiver.

    Tháo phích cắm và cắm lại kết nối IR Blaster, sau đó thử thiết lập lại bộ thu AV.

    LƯU Ý: Hiện tượng này có thể xảy ra nếu bạn thực hiện AV receiver control setup (Thiết lập điều khiển cho bộ thu AV) mà chưa hoàn tất Set-top box control setup (Thiếp lập cho điều khiển Set-top box).