ID bài viết : 00148846 / Sửa lần cuối : 04/11/2018

Các mã từ xa dành cho Bộ chuyển tín hiệu hoặc Đầu thu A/V không hoạt động khi thiết lập IR Blaster.

  Hãy thử cách sau đây nếu các mã trong thiết lập IR Blaster không hoạt động.

  1. Nhấn nút HOME trên điều khiển từ xa.
  2. Chọn Settings (Cài đặt), rồi nhấn nút Enter.
  3. Chọn External Inputs (Ngõ vào bên ngoài) trong danh mục TV (Tivi), sau đó nhấn nút Enter.
  4. Chọn IR Blaster setup (Cài đặt IR Blaster), rồi nhấn nút Enter.
  5. Chọn Supported model list (Danh sách mẫu máy được hỗ trợ) và nhấn nút Enter.
   • Đối với Bộ chuyển tín hiệu:
    Chọn Set-top box (Bộ chuyển tín hiệu) và nhấn nút Enter.
   • Đối với Đầu thu AV:
    Chọn AV receiver (Đầu thu AV) và nhấn nút Enter.

  Nếu bạn không thể tìm thấy Bộ chuyển tín hiệu hoặc Đầu thu AV thì tức là thiết bị này không được hỗ trợ để sử dụng cùng với IR Blaster. Trong trường hợp này, hãy sử dụng điều khiển từ xa đi kèm với bộ chuyển tín hiệu hoặc đầu thu AV để vận hành.