ID bài viết : 00148846 / Sửa lần cuối : 25/08/2016

Các mã điều khiển từ xa dành cho hộp set-top box hay bộ thu A/V không hoạt động khi thiết lập IR Blaster trên TV Android.

Sản phẩm và danh mục áp dụng trong bài viết này

Các mã điều khiển từ xa dành cho hộp set-top box hay bộ thu A/V không hoạt động khi thiết lập IR Blaster trên TV Android.

Hãy thử như sau nếu các mã trong các thiết lập IR blaster không hoạt động.

 1. Nhấn nút HOME trên điều khiển.
 2. Chọn Settings, sau đó nhấn nút Enter.
 3. Chọn External Inputs trong mục TV, sau đó nhấn nút Enter.
 4. Chọn IR Blaster setup, sau đó nhấn nút Enter.
 5. Chọn Supported model list, sau đó nhấn nút Enter.
  • Đối với Set-top box:
   Chọn Set-top box, sau đó nhấn nút Enter.
  • Đối với Bộ thu AV:
   Chọn AV receiver, sau đó nhấn nút Enter.

Nếu các nhà sản xuất các hộp set-top box của bạn hoặc bộ thu A/V không được liệt kê, nó không được hỗ trợ bằng cách sử dụng Blaster IR đi kèm với TV. Trong trường hợp này, sử dụng điều khiển từ xa kèm theo hộp set-top box hoặc bộ thu A/V để vận hành nó.