ID bài viết : 00173224 / Sửa lần cuối : 03/09/2018

Hướng dẫn thiết lập IR Blaster để điều khiển TV và hộp set-top box trong quá trình Thiết lập ban đầu của Tivi.

Sản phẩm và danh mục áp dụng trong bài viết này

Làm thế nào để thiết lập IR blaster để điều khiển TV và set-top box trong quá trình Thiết lập ban đầu.

Thực hiện theo các bước sau để thiết lập IR Blaster từ màn hình Initial Setup (Thiết lập ban đầu).

QUAN TRỌNG:

 • Chức năng này có thể không khả dụng tùy thuộc vào model của bạn.
 • Các bước để thực hiện quy trình này được nêu chi tiết bên dưới, và Video hướng dẫn cũng có sẵn để cho bạn thấy các bước khi chúng đang được thực hiện.
 • Đảm bảo rằng hộp set-top box được kết nối có hỗ trợ chức năng IR Blaster. Liên hệ với nhà sản xuất thiết bị để xác nhận tính tương thích với chức năng IR Blaster.
 • Màn hình Cài đặt ban đầu xuất hiện nếu đây là lần đầu tiên bật TV hoặc sau khi thực hiện Khôi phục dữ liệu gốc (Factory data reset).
 1. Bật TV và kết nối với set-top box.
 2. Bắt đầu quá trình Thiết lập Ban đầu.
 3. Khi thông báo Would you like to control your set-top box (cable or satellite box) with your TV remote control (Bạn có muốn kiểm soát set-top box (hộp cáp hoặc vệ tinh) bằng điều khiển từ xa TV của bạn không)? Xuất hiện trên màn hình TV trong suốt quá trìnhThiết lập ban đầu, chọn Yes.

  LƯU Ý: Nếu thông báo Control your TV and set-top box with one remote (Hãy điều khiển TV và set-top box bằng một điều khiển từ xa) xuất hiện, hãy chọn SET UP.

 4. Trên màn hình Power on and Connect (Bật nguồn và Kết nối), chọn OK.
 5. Kết nối với IR Blaster.

  LƯU Ý: Nếu TV sử dụng một USB loại IR Blaster, một thông báo sẽ xuất hiện trên màn hình khi IR Blaster được kết nối.

 6. Chọn OK.
 7. Đặt IR Blaster gần bộ cảm biến từ xa của set-top box.

  LƯU Ý:

  • Thông báo Searching for your set-top box (Tìm kiếm set-top box của bạn) xuất hiện.
  • Tham khảo hướng dẫn sử dụng của hộp set-top box hoặc liên hệ với nhà sản xuất thiết bị để biết thông tin về vị trí của bộ cảm biến hồng ngoại trên hộp set-top box.
 8. Trên màn hình Select the input to which your set-top box is connected (Chọn đầu vào mà hộp set-top box của bạn được kết nối), chọn đầu vào đang được sử dụng phù hợp .
 9. Trên màn hình Select your service provider (Chọn nhà cung cấp dịch vụ), chọn nhà cung cấp dịch vụ.
 10. Nhập mã zip của bạn.
 11. Trên màn hình Can you control your set-top box? (Bạn có thể kiểm soát set-top box?), chọn YES nếu bạn thấy hình ảnh hoặc tín hiệu trên màn hình Test.
 12. Trên màn hình Set up TV program information, chọn Start.

  LƯU Ý: Chức năng này rất hữu ích cho chương trình hướng dẫn của hộp set-top box.

 13. Trên màn hình Select your provider, hãy chọn tên của nhà cung cấp dịch vụ trong khu vực của bạn.

  Select your service provider

 14. Trên màn hình Set-up is complete, chọn OK.


 

LƯU Ý: Nếu bạn đã hoàn tất quá trình Thiết lập ban đầu và bỏ qua thiết lập IR Blaster, bạn có thể thiết lập IR Blaster bằng cách làm theo những bước này.

 1. Nhấn nút HOME trên điều khiển.
 2. Chọn Settings.
 3. Chọn External inputs.
 4. Chọn IR Blaster setup.
 5. Thực hiện theo các hướng dẫn trên màn hình để hoàn tất thiết lập. 
   

LƯU Ý: Nếu set-top box không hoạt động trong quá trình cài đặt IR Blaster, đảm bảo rằng set-top box đã được bật nguồn.
Câu hoi thường gặp liên quan: Set-top box ngừng hoạt động trong quá trình thiết lập IR Blaster.

Nếu số model không được liệt kê hoặc nếu nó được liệt kê nhưng các bước trên không hiệu quả, hãy nhập số model của hộp set-top như sauset-top box is not listed or if it is listed but the steps above do not work, manually enter the model number of the set-top box as follows.

 1. Nhấn nút HOME trên điều khiển.
 2. Chọn Settings.
 3. Chọn External Inputs.

  LƯU Ý: Đối với TV Android, External Inputs thuộc phần TV.

 4. Chọn IR Blaster setup.
 5. Chọn Supported Models.
 6. Chọn Set-top box.
 7. Trên màn hình Select your service provider, chọn nhà cung cấp dịch vụ.
 8. Trên màn hình Search for your Set-top box manufacturer, nhập tên nhà sản xuất của cáp hoặc hộp vệ tinh.

  Search for your Set-top box manufacturer

  LƯU Ý: Đảm bảo bật các chữ cái chữ cái hoa trên bàn phím ảo, nếu không TV sẽ không nhận dạng được số model của set-top box.

  1. Trên bàn phím màn hình làm nổi bật phím Image(Shift).
  2. Sử dụng điều khiển từ xa đi kèm TV, bấm và giữ phímImage(Enter) cho đến khi một đường màu xanh được đặt ở dưới cùng phím Image(Shift).
  3. Nhập số model hộp set-top box.
 9. Nhập mã zip của bạn.
 10. Trên màn hình Select the input to which your set-top box is connected (Chọn đầu vào mà hộp set-top box của bạn được kết nối), chọn đầu vào đang được sử dụng thích hợp.

  LƯU Ý: Nếu tín hiệu không được hiển thị sau khi chọn đầu vào đang được sử dụng  thích hợp, bấm nút INPUT để cài đặt đầu vào TV.