ID bài viết : 00140662 / Sửa lần cuối : 18/04/2017

Lỗi xuất hiện trong quá trình thiết lập Điều khiển TV (IR Blaster).

Lỗi xuất hiện trong quá trình thiết lập Điều khiển TV (IR Blaster).

  Vui lòng kiểm tra như sau:

  • Hãy chắc chắn rằng bạn đã chọn đúng các mục trên màn hình thiết lập phù hợp với các ngõ vào trên TV mà các hộp set-top box đã được kết nối.
  • Hãy chắc chắn rằng Điều khiển TV (IR Blaster) ở đúng vị trí ở phía trước của bộ cảm biến hồng ngoại trên hộp set-top box hoặc bộ thu A/V. 

   CHÚ Ý: Hãy tham khảo sách hướng dẫn hoặc liên hệ với các nhà sản xuất để biết thông tin về vị trí của bộ cảm biến hồng ngoại trên bộ thu A/V hoặc hộp set-top box .

  • Xác nhận xem hộp set-top box   bộ thu A/V có được máy hỗ trợ không 
   1. Nhấn nút HOME trên điều khiển từ xa.
   2. Chọn Settings.
   3. Chọn External Inputs trong mục TV.
   4. Chọn IR Blaster setup.
   5. Chọn Supported model list.
    • Dành cho Set-top box
     Chọn Set-top box.
    • Dành cho AV receiver:
     Chọn AV receiver.

   Nếu bạn không thể tìm thấy hộp set-top box hoặc bộ thu A/V của bạn, và nó không được hỗ trợ để sử dụng với Điều khiển TV (IR Blaster). Trong trường hợp này, sử dụng điều khiển từ xa kèm theo hộp set-top box hoặc bộ thu A/V của bạn để vận hành nó.