ID bài viết : 00143450 / Sửa lần cuối : 01/09/2020

Không thể điều khiển bộ chuyển tín hiệu hoặc đầu thu A/V khi sử dụng chức năng IR Blaster.

  Nếu bạn không thể điều khiển bộ chuyển tín hiệu hoặc đầu thu A/V khi sử dụng chức năng IR Blaster, hãy làm như sau:

  QUAN TRỌNG:

  • Bài viết này chỉ áp dụng cho các sản phẩm và/hoặc hệ điều hành cụ thể. Xem phần Sản phẩm và Danh mục áp dụng của bài viết này.
  • Bất kỳ bước nào trong số này có thể khắc phục được sự cố. Kiểm tra xem bạn có thể điều khiển các thiết bị bằng chức năng IR Blaster sau khi hoàn thành từng bước hay không.
  • Dòng Tivi A9F và Z9F không thể điều khiển đầu thu A/V thông qua chức năng IR Blaster. 
  • Đối với các Android TV™ được phát hành năm 2020 và các dòng A9G, X85G (55, 65, 75, 85), X95G, Z9G, hãy kiểm tra như sau: Không thể điều khiển bộ chuyển tín hiệu (hộp cáp/vệ tinh).

  LƯU Ý:

  • Nếu bạn không thực hiện thiết lập điều khiển đầu thu A/V trên các mẫu Android TV năm 2016, hãy tham khảo phần Câu hỏi thường gặp sau đây.
   Không thể thực hiện thiết lập điều khiển đầu thu AV.

  • Bạn không thể bật hoặc tắt bộ chuyển tín hiệu bằng điều khiển từ xa của Tivi. Khi bạn sử dụng tính năng IR Blaster, hãy làm theo các bước sau đây:
   Đối với dòng A9F / Z9F (Android™9):
   1. Chọn bộ chuyển tín hiệu (STB) bằng nút INPUT (NGÕ VÀO).
   2. Nhấn nút TV.
   3. Chọn Power (Nguồn).
   Đối với các mẫu máy khác:
   1. Chọn bộ chuyển tín hiệu (STB) bằng nút INPUT (NGÕ VÀO).
   2. Nhấn nút ACTION MENU (MENU THAO TÁC).
   3. Chọn Menu.
   4. Chọn Power (STB) (Nguồn (Bộ chuyển tín hiệu)).
  1. Đảm bảo rằng bộ chuyển tín hiệu hoặc đầu thu A/V có hỗ trợ chức năng IR Blaster.
   LƯU Ý: Liên hệ với nhà sản xuất thiết bị để xác nhận tính tương thích của thiết bị với chức năng IR Blaster.

  2. Đảm bảo rằng Tivi và bộ chuyển tín hiệu hoặc đầu thu A/V được bật.

  3. Tạm thời ngắt kết nối cáp cho IR Blaster, rồi kết nối lại với cổng USB hoặc giắc cắm IR Blaster (chân cắm) của Tivi.

  4. Đảm bảo rằng IR Blaster được đặt đúng vị trí ở trước cảm biến IR trên bộ chuyển tín hiệu hoặc đầu thu A/V.
   LƯU Ý: Tham khảo hướng dẫn sử dụng hoặc liên hệ với nhà sản xuất thiết bị để biết thông tin về vị trí của cảm biến IR trên đầu thu A/V hoặc bộ chuyển tín hiệu.

  5. Làm theo các bước sau đây để thiết lập IR Blaster:
   1. Nhấn nút HOME trên điều khiển từ xa.
   2. Chọn  Settings (Cài đặt).
   3. Các bước tiếp theo sẽ phụ thuộc vào tùy chọn menu Tivi của bạn:
    • Chọn Watching TV (Tivi đang xem) — External Inputs (Ngõ vào bên ngoài) — Cable/Satellite box setup (Thiết lập đầu thu tín hiệu cáp/đầu thu tín hiệu vệ tinh) — Cable/Satellite box control setup (Thiết lập điều khiển đầu thu tín hiệu cáp/đầu thu tín hiệu vệ tinh).
    • Chọn Watching TV (Tivi đang xem) — External Inputs (Ngõ vào bên ngoài) — IR Blaster setup (Cài đặt IR Blaster) — Set-top box control setup (Thiết lập điều khiển bộ chuyển tín hiệu) hoặc AV receiver control setup (Thiết lập điều khiển thiết bị thu AV).
    • Chọn External Inputs (Ngõ vào bên ngoài) — IR Blaster setup (Cài đặt IR Blaster) — Set-top box control setup (Thiết lập điều khiển bộ chuyển tín hiệu) hoặc AV receiver control setup (Thiết lập điều khiển thiết bị thu AV).
   4. Hãy làm theo hướng dẫn trên màn hình để hoàn thành thiết lập.
  6. Có thể bạn phải thử một vài lần mới có thể điều khiển được thiết bị.

  7. Hãy thử kiểm tra tất cả các phím có thể có trên điều khiển từ xa.

  LƯU Ý:

  • Sau khi tất cả các phím trên điều khiển từ xa đều đã được kiểm tra, một thông báo sẽ xuất hiện trên Tivi nếu bộ chuyển tín hiệu hoặc đầu thu A/V không được hỗ trợ.
  • Chức năng IR Blaster không hỗ trợ nhấn và giữ các nút, chẳng hạn như các nút Vol+/- hoặc CH+/-. Nhấn nhiều lần các nút này.
  • Phím REC (STB) (Ghi (Bộ chuyển tín hiệu)) trên màn hình sẽ không hoạt động đối với những bộ chuyển tín hiệu không có chức năng ghi.
  • Nếu việc chọn tên của nhà cung cấp truyền hình cáp và số mẫu máy của đầu thu tín hiệu cáp không có tác dụng, bạn có thể nhập thủ công tên của nhà cung cấp truyền hình cáp và số loại máy của đầu thu tín hiệu cáp để điều khiển đầu thu tín hiệu cáp bằng điều khiển từ xa của Tivi.

  Nếu các bước trên không có tác dụng, hãy làm theo các bước dưới đây để nhập thủ công số loại máy của bộ chuyển tín hiệu.

  1. Nhấn nút HOME trên điều khiển từ xa.

  2. Chọn  Settings (Cài đặt).

  3. Các bước tiếp theo sẽ phụ thuộc vào tùy chọn menu Tivi của bạn:
   • Chọn Watching TV (Tivi đang xem) — External Inputs (Ngõ vào bên ngoài) — Cable/Satellite box setup (Thiết lập đầu thu tín hiệu cáp/đầu thu tín hiệu vệ tinh) — Setup by model number (Thiết lập theo số mẫu máy). 
   • Chọn Watching TV (Tivi đang xem) — External Inputs (Ngõ vào bên ngoài) — IR Blaster setup (Cài đặt IR Blaster) — Setup by model number (Thiết lập theo số mẫu máy).
   • Chọn External Inputs (Ngõ vào bên ngoài) — IR Blaster setup (Cài đặt IR Blaster) — Setup by model number (Thiết lập theo số mẫu máy), Supported model list (Danh sách mẫu máy được hỗ trợ) hoặc Supported Models (Mẫu máy được hỗ trợ).

   LƯU Ý: Đảm bảo rằng IR Blaster được kết nối với cổng IR Blaster của Tivi.

  4. Nhập tên của nhà cung cấp cáp hoặc vệ tinh.

  5. Nhập số mẫu máy của bộ chuyển tín hiệu.

  6. Nhập mã bưu điện.

  7. Chọn ngõ vào để kết nối với bộ chuyển tín hiệu.

  8. Sau khi thiết lập xong, đảm bảo rằng Tivi được đặt ở đúng ngõ vào được sử dụng. Nếu chưa thiết lập được đúng ngõ vào, hãy nhấn nút INPUT (NGÕ VÀO).