ID bài viết : 00156132 / Sửa lần cuối : 26/08/2016

Âm thanh bị cắt ra trong khi streaming âm thanh Bluetooth.

    Khi có nhiều thiết bị kết nối Bluetooth hoặc có điểm truy cập không dây gần đó , nhiễu tín hiệu có thể làm cho âm thanh bị cắt mất. Nếu kết nối bằng LDAC, thay đổi thiết lập chất lượng âm thanh của các thiết bị kết nối có thể cải thiện tình hình.

    LƯU Ý: Tham khảo phần "Xử lý sự cố" trong sách hướng dẫn để biết đầy đủ thông tin.