ID bài viết : 00128210 / Sửa lần cuối : 29/03/2019

Hướng dẫn kết nối thủ công từ thiết bị âm thanh xe hơi đến một thiết bị Bluetooth.

Hướng dẫn kết nối thủ công từ thiết bị âm thanh xe hơi đến một thiết bị Bluetooth.

  QUAN TRỌNG: Chỉ có thiết bị rảnh tay (hands-free) hoặc hệ thống âm thanh Bluetooth được kết nối lần gần nhất mới có thể được kết nối thủ công.

  Để kết nối thủ công ví dụ như một thiết bị rảnh tay chẳng hạn :

  1. Hãy đảm bảo cả thiết bị hệ thống âm thanh xe hơi Bluetooth và điện thoại di động được chuyển sang chế độ phát tín hiệu Bluetooth.
  2. Nhấn nút SOURCE vài lần cho đến khi BT PHONE xuất hiện.
  3. Nhấn SEL, SELECT, hoặc nút rảnh tay [HÌNH. 1]
  4. Biểu tượng Bluetooth [HÌNH. 2] nhấp nháy trong khi kết nối đang được thiết lập và sau đó sáng khi kết nối được hoàn tất.

  LƯU Ý: Trong khi truyền tải âm thanh Bluetooth, bạn không thể kết nối từ hệ thống âm thanh Bluetooth với điện thoại di động. Thay vào đó, bạn sẽ cần phải kết nối từ điện thoại di động đến hệ thống âm thanh Bluetooth. Tiếng động khi kết nối có thể được nghe thấy.

  Để kết nối thủ công ví dụ như một thiết bị âm thanh chẳng hạn:

  1. Xác nhận cả hệ thống âm thanh xe hơi Bluetooth và thiết bị âm thanh được thiết lập sang chế độ phát tín hiệu Bluetooth.
  2. Nhấn nút SOURCE vài lần cho đến khi BT AUDIO xuất hiện.
  3. Nhấn nút số 6
  4. Biểu tượng Bluetooth [HÌNH. 2] nhấp nháy trong khi kết nối được tạo thành và sau đó sẽ sáng lên khi kết nối hoàn tất.

  LƯU Ý: Nếu bạn muốn kết nối với thiết bị khác ngoài thiết bị được kết nối gần đây nhất, bạn sẽ cần tiến hành từ menu Device (Thiết bị)