ID bài viết : 00152924 / Sửa lần cuối : 28/07/2016

Khi sử dụng cổng USB1 hoặc USB2, các bài hát không thể phát được.

Khi sử dụng cổng USB1 hoặc USB2, các bài hát không thể phát được.

  Kiểm tra như sau:

  • Khi một thiết bị USB được kết nối hoặc khi USB1 hoặc USB2 được chọn, để đọc cấu hình của thiết bị, phát bài hát dài từ 20 đến 25 giây để thực hiện.

   Dấu * sẽ xuất hiện trên dàn âm thanh stereo xe hơi trong khi đọc cấu hình. Hãy chờ cho đến khi dấu * biến mất.

   LƯU Ý: Khi một thiết bị USB thứ hai được kết nối và đang được đọc trong khi dàn âm thanh stereo xe hơi đang phát lại nhạc thông qua cổng USB1 hoặc USB2, nếu tất cả các bài hát trong thư mục hiện tại được phát trở lại, các bài hát từ thư mục tiếp theo sẽ không phát cho đến sau khi hoàn tất việc đọc.

  • Dàn âm thanh stereo xe hơi có thể thực hiện các hoạt động trên một thiết bị USB như: phát/tạm dừng, tiếp theo, trước, và chỉnh âm lượng lên/xuống. Tuy nhiên, tua tới/lui nhanh về phía trước không được hỗ trợ.
  • Dàn âm thanh stereo xe hơi không hỗ trợ phát lại ngẫu nhiên hoặc liên tiếp qua cả cổng USB1 và USB2.