ID bài viết : 00156008 / Sửa lần cuối : 26/08/2016

Thứ tự phát lại đối với nội dung âm nhạc khi sử dụng cổng USB1 hoặc USB2 là gì?

  Thứ tự phát lại đối với nội dung âm nhạc khi sử dụng cổng USB1 hoặc USB2 là gì?
  • Đối với điện thoại thông minh, máy nghe nhạc WALKMAN, ổ đĩa USB:
   Thư mục và nội dung của chúng được phát theo thứ tự abc với chữ cái, số lượng với các số, và theo biểu tượng (dựa trên UTF-8).
  • Đối với iPhone/iPod:
   Nhạc được phát theo thứ tự quản lý bởi iTunes.