ID bài viết : 00155304 / Sửa lần cuối : 26/08/2016

Khi sử dụng cổng USB1 hoặc USB2, thời gian phát lại, tần số lấy mẫu, hoặc độ sâu bit không hiển thị được.

Khi sử dụng cổng USB1 hoặc USB2, thời gian phát lại, tần số lấy mẫu, hoặc độ sâu bit không hiển thị được.

  • Về thời gian phát lại:
   • Khi phát từ một iPhone/iPod đã kết nối, thời gian phát lại không được hiển thị trên sản phẩm này.
   • Tùy thuộc vào các định dạng tập tin, thời gian phát lại không thể được hiển thị.
   • Đối với các tập tin AAC, chỉ có những tập tin đã được tạo ra bởi iTunes được hỗ trợ.
  • Về các tần số lấy mẫu và độ sâu bit:
   • Khi kết nối với một chiếc iPhone / iPod, tần số lấy mẫu và độ sâu bit không thể được hiển thị.
   • Khi phát nhạc MP3, AAC, hoặc các tập tin WMA, độ sâu bit không thể được hiển thị.