ID bài viết : 00154088 / Sửa lần cuối : 18/08/2016

Những định dạng tập tin nào có thể phát lại được qua cổng USB1 hoặc USB2?

Những định dạng tập tin nào có thể phát lại được qua cổng USB1 hoặc USB2?

  Những định dạng tập tin sau đây có thể phát lại được qua cổng USB1 hoặc USB2.

  • MP3
  • AAC
  • WMA
  • WAV
  • FLAC
  • AIFF
  • ALAC
  • DSD (DSF, DSDIFF)
  LƯU Ý:
  • Để biết thêm chi tiết, hãy tham khảo hướng dẫn đi kèm theo sản phẩm.
  • DSD (DSF, DSDIFF) được hỗ trợ ở 2.8 MHz/1 bit, nhưng được chuyển sang PCM trong khi phát lại.
  • Các tập tin nén ở định dạng FLAC cũng được hỗ trợ.
  • Các tập tin sau đây không được hỗ trợ.
   • M3U Playlist
   • Các tập tin với with DRM
   • Các tập tin đa kênh