ID bài viết : 00152903 / Sửa lần cuối : 28/07/2016

Khi sử dụng cổng USB 1 hoặc USB 2, khi nhấn Next thì máy phát lại bài hát cũ hoặc nhảy sang bài khác mà không phải bài hát kế tiếp.

    Khi sử dụng cổng USB 1 hoặc USB 2, khi nhấn Next thì máy phát lại bài hát cũ hoặc nhảy sang bài khác mà không phải bài hát kế tiếp. 

    Vấn đề này xảy ra khi thiết bị USB có chứa các tập tin không được hỗ trợ. Xóa các tập tin không được hỗ trợ hoặc không thể phát được khỏi thiết bị USB.

    Khi hệ thống gặp một tập tin không được hỗ trợ, các tập tin nhạc bị bỏ qua, và các bài hát tiếp theo được phát. Nếu có một bài hát bị bỏ qua, do đó số lượng bài hát được nhận diện bởi hệ thống và số lượng các bài hát được lưu vào các thiết bị USB khác nhau. Vì lý do này, khi bạn nhấn Next, cùng một bài hát hoặc một bài hát trước đó có thể phát lại.