ID bài viết : 00155998 / Sửa lần cuối : 26/08/2016

Âm thanh stereo dành cho xe hơi không tắt khi tôi chọn Power OFF (Tắt nguồn) trên SongPal.

Âm thanh stereo dành cho xe hơi không tắt khi tôi chọn Power OFF (Tắt nguồn) trên SongPal.

    Thao tác Tắt nguồn (Power OFF) trên SongPal chuyển Nguồn của dàn âm thnha stereo xe hơi sang TẮT.
    Nếu bạn muốn tắt nguồn hoàn toàn, hãy nhấn và giữ nút OFF trên dàn âm thanh stereo dành cho xe hơi hoặc điều khiển từ xa.