ID bài viết : 00105993 / Sửa lần cuối : 28/11/2019In

Thiết bị âm thanh USB có được sạc khi kết nối với car stereo không?

    LƯU Ý: Không phải tất cả car steteos đều tương thích USB. Kiểm tra thông số kỹ thuật để biết car stereo của bạn có khả năng kết nối USB,

    Car stereo sẽ được sạc với bất kỳ Digital Music Player (DMP) chỉ cần dung lượng DMP hiện tại thấp hơn 1A

    LƯU Ý: ngay cả khi DMP hiện tại được sạc ít hơn 1A, các thiết bị không thể sạc hoặc ngay cả khi thực hiện chính xác, do các trường hợp sau đây:

    • Nếu bên trong xe quá nóng hoặc thiết bị để trực tiếp dưới ánh nắng mặt trời hoặc đã bị ẩm
    • Các thông số kỹ thuật của thiết bị USB