ID bài viết : 00154081 / Sửa lần cuối : 18/08/2016

DSEE HX có thể được sử dụng với âm thanh độ phân giải cao không?

DSEE HX có thể được sử dụng với âm thanh độ phân giải cao không?

    Được, DSEE HX có thể được sử dụng với độ phân giải cao. Tuy nhiên, khi các tập tin độ phân giải cao được phát lại trong khi DSEE HX được thiết lập sang ON (BẬT), không có hiệu quả.

    DSEE HX có thể sử dụng trên cac nội dung có tần số lấy mẫu 48 kHz hoặc thấp hơn. Khi thiết lập DSEE HX thiết lập sang OFF (TẮT), máy sẽ tự động quyết định các nội dung thích hợp.