ID bài viết : 00154056 / Sửa lần cuối : 21/09/2016

Không thể phát lại được ở Độ phân giải cao.

Không thể phát lại được Độ phân giải cao.

    Để phát lại độ phân giải cao, cần phải có một ứng dụng và thiết bị phát lại có hỗ trợ độ phân giải cao.

    LƯU Ý :

    • Không có ứng dụng phát lại độ phân giải cao nào được yêu cầu cụ thể. Sử dụng một ứng dụng có hỗ trợ phát lại độ phân giải cao.
    • Hãy kiểm tra thông số kỹ thuật của thiết bị phát lại để biết liệu thiết bị đó có hỗ trợ phát lại độ phân giải cao không.