ID bài viết : 00105981 / Sửa lần cuối : 19/11/2019In

Có thể sử dụng ổ cứng bên ngoài với car stereo không?

  Có thể sử dụng một ổ cứng ngoài (HDD) miễn là nó tương thích với hệ thống tập tin tương tự với car stereo

  Hệ thống tập tin car stereo nhận tương ứng với hệ thống vận hành Windows (FAT16, FAT32) bởi mass storage class (MSC). Không tương ứng với bất kỳ hệ thống tập tin nào khác.

  LƯU Ý: 
  • khả năng kết nối thiết bị USB Flash-type với hệ thống tập tin kết nối
  • Khả năng kết nối để HDD luân phiên USB để tiếp nhận năng lượng từ nguồn thứ cấp (AC hoặcDC ).
  • Không có khả năng kết nối HDD luân phiên được hỗ trợ thông qua các USB bởi vì cổng USB trên car stereo không thể cung cấp đủ điện áp để sử dụng luân phiên HDD