ID bài viết : 00152950 / Sửa lần cuối : 30/04/2018

Tại sao độ sáng tăng khi menu hoặc phụ đề của TV Android được hiển thị?

Tại sao độ sáng tăng khi menu hoặc phụ đề của TV Android được hiển thị?

Sản phẩm và danh mục áp dụng trong bài viết này

Điều này xảy ra là do chức năng Dynamic Backlight Control điều chỉnh độ sáng của màn hình bất cứ khi nào các mục trong menu (hiển thị trên màn hình) hoặc phụ đề được nhận diện bởi TV Android.

Để giảm thiểu hiệu ứng này, cấu hình thiết lập của Adv. contrast enhancer bằng cách làm theo các bước dưới đây.

  1. Nhấn nút HOME trên điều khiển từ xa đi kèm.
  2. Trên menu HOME, chọn Settings.
  3. Dưới mục TV, chọn Display.
  4. Chọn Picture.
  5. Chọn Advanced settings.
  6. Chọn Brightness.
  7. Thiết lập Adv. contrast enhancer sang Low hoặc Off.