ID bài viết : 00118943 / Sửa lần cuối : 29/03/2019

Hộp tìm kiếm không xuất hiện, ngay cả khi tôi nhấn nút Microphone trên Điều khiển từ xa.

  QUAN TRỌNG:

  • Có hai loại điều khiển từ xa hỗ trợ nhận dạng giọng nói, Bảng cảm ứng điều khiển từ xaĐiều khiển từ xa IR (Hồng ngoại). Các điều khiển từ xa này có ký hiệu hoặc nút micrô như minh họa trong hình dưới đây.

   Điều khiển từ xa và IR (Hồng ngoại) và TP (Bảng điều khiển)

   • A (Bảng cảm ứng điều khiển từ xa hỗ trợ nhận dạng giọng nói)
   • B (Điều khiển từ xa hồng ngoại hỗ trợ nhận dạng giọng nói)
  • Kiểm tra hướng dẫn sử dụng Android TV của bạn để xem điều khiển từ xa được cung cấp có hỗ trợ nhận dạng giọng nói thuộc loại nào.

  Theo một phần vận hành bình thường, ngay cả khi nhấn nút Microphone (Micrô) trên điều khiển từ xa, chức năng nhận dạng giọng nói sẽ không hoạt động và Search box (Hộp tìm kiếm) sẽ không xuất hiện trên một số màn hình hoặc màn hình cài đặt. Sau đây là một số ví dụ khi chức năng này có thể không hoạt động:

  LƯU Ý: Các tính năng được liệt kê dưới đây là ví dụ và các tính năng đích này có thể thay đổi trong tương lai.

  • Trong nội dung của Hướng dẫn trợ giúp (khi được trỏ lệch khỏi tiêu đề) (*1)
  • Thông tin pháp lý của Sony
  • Màn hình đăng nhập ứng dụng PlayMemories Online trong Album, và màn hình Trợ giúp của ứng dụng PlayMemories Online trong cài đặt Album
  • Video PS (*1)
  • ID của SONY (Màn hình đăng ký tài khoản Sony)
  • NetAD (được khởi chạy từ DUX)
  • NetAD (được khởi chạy từ Sony Select)
  • Cửa hàng PS Now (*1)
  • Menu thao tác
  • Khám phá
  • Trong quá trình thiết lập ban đầu (*1)
  • Trong quá trình thiết lập ban đầu (trừ khi chọn Home (Màn hình chính) > Settings (Cài đặt) > Initial setup (Thiết lập ban đầu) trong danh mục TV(Tivi)) (*2)
  • Chính sách bảo mật của Google
  • Giấy phép nguồn mở của Google
  • Điều khoản dịch vụ của Google
  • Giấy phép WebView hệ thống (*2)
  • Phát nội dung trên YouTube (*1)

  (*1): Đối với các model 2015 và 2016
  (*2): Đối với các model 2017