ID bài viết : 00118943 / Sửa lần cuối : 18/05/2021

Hộp tìm kiếm không xuất hiện, ngay cả khi tôi nhấn nút Micrô trên Điều khiển từ xa.

  Bạn không thể sử dụng chức năng nhận dạng giọng nói trong tất cả các trường hợp. Ngay cả khi nhấn nút Micrô trên điều khiển từ xa, chức năng nhận dạng giọng nói sẽ không hoạt động trên một số màn hình hiển thị hoặc màn hình thiết lập nhất định, ví dụ như màn hình sau đây và hộp Tìm kiếm sẽ không xuất hiện:

  LƯU Ý: Các tính năng được liệt kê dưới đây là ví dụ. Các tính năng đích có thể thay đổi trong tương lai.

  • Trong nội dung của Hướng dẫn trợ giúp (khi được trỏ lệch khỏi tiêu đề) (*1)
  • Thông tin pháp lý của Sony
  • Màn hình đăng nhập ứng dụng PlayMemories Online trong Album và màn hình Trợ giúp của ứng dụng PlayMemories Online trong cài đặt Album
  • Video PS (*1)
  • SONY ID (Màn hình đăng ký tài khoản Sony)
  • NetAD (được khởi chạy từ DUX)
  • NetAD (được khởi chạy từ Sony Select)
  • Cửa hàng PS Now (*1)
  • Menu thao tác
  • Khám phá
  • Trong quá trình thiết lập ban đầu (*1)
  • Trong quá trình thiết lập ban đầu (trừ khi chọn Home > Settings (Cài đặt) > Initial setup (Thiết lập ban đầu) trong danh mục TV(Tivi)) (*2)
  • Chính sách bảo mật của Google
  • Giấy phép nguồn mở của Google
  • Điều khoản dịch vụ của Google
  • Giấy phép WebView hệ thống (*2)
  • Phát nội dung trên YouTube  (*1)
  (*1): Đối với các mẫu máy năm 2015 và 2016
  (*2): Đối với các mẫu máy năm 2017