ID bài viết : 00237069 / Sửa lần cuối : 05/01/2020

Logo kênh vẫn xuất hiện trên màn hình Tivi ngay cả khi đã đổi kênh.

    Có thể xảy ra sự cố nếu đầu ra HDMI của Bộ chuyển tín hiệu được đặt ở mức 720p. Tín hiệu đầu ra 720p có thể khiến cho logo kênh nhấp nháy sau khi không sử dụng Tivi trong một khoảng thời gian, sau đó khiến cho logo bị treo trên màn hình hiển thị.

    Để phòng tránh sự cố, trong phần cài đặt AV của Bộ chuyển tín hiệu, hãy thay đổi tín hiệu đầu ra thành 1080i. Sự cố sẽ không xảy ra với tín ra đầu ra được đặt ở mức 1080i. Để được hỗ trợ cách thay đổi tín hiệu đầu ra trên Bộ chuyển tín hiệu của bạn, hãy tham khảo hướng dẫn sử dụng đi kèm với thiết bị đó.