ID bài viết : 00140152 / Sửa lần cuối : 26/05/2016

TV Android nhanh chóng chuyển sang chế độ Daydream.

TV Android nhanh chóng chuyển sang chế độ Daydream.

  Khi Thiết lập ban đầu (Initial setup) của TV Android được thực hiện từ menu Cài đặt, TV cũng thiết lập chuyển sang chế độ Daydream sau 5 phút. Thực hiện theo các bước dưới đây để điều chỉnh thời gian khi kích hoạt chế độ Daydeam.

  1. Nhấn nút HOME trên điều khiển từ xa.
  2. Chọn Settings.
  3. Chọn Daydream trong mục TV.
  4. Chọn When to daydream.
  5. Cài đặt thời gian ưa thích.