ID bài viết : 00135778 / Sửa lần cuối : 06/09/2019

BRAVIA TV chuyển sang chế độ chờ khi các thiết bị USB được kết nối qua USB hub.

    Các cổng kết nối USB trên BRAVIA TV không hỗ trợ USB hub hoặc các thiết bị được trang bị hub.
    Hãy kết nối trực tiếp với BRAVIA TV mà không sử dụng hub.