ID bài viết : 00151570 / Sửa lần cuối : 18/12/2018

Sự khác nhau giữa Daydream và chế độ chờ Idle TV là gì?

Sự khác nhau giữa Daydream và chế độ chờ Idle TV là gì?

    Daydream:
    Một màn hình bảo vệ sẽ bắt đầu nếu không có hoạt động trong một khoảng thời gian nhất định để bảo vệ màn hình không bị cháy.Nó sẽ không bật trong khi đang phát sóng truyền hình hoặc đang xem video.

    Chế độ chờ Idle TV:
    Một chức năng hẹn giờ để tắt TV nếu không có hoạt động trong một khoảng thời gian nhất định, ngay cả trong khi đang phát sóng truyền hình hoặc đang xem video.