ID bài viết : 00148847 / Sửa lần cuối : 26/05/2016In

Không thể chuyển sang bước tiếp theo màn hình "Connecting to Google..." trong quá trình thiết lập ban đầu.

Không thể chuyển sang màn hình tiếp theo "Connecting to Google..." trong quá trình thiết lập ban đầu.

  Một kết nối Internet là cần thiết để thiết lập một tài khoản Google.
  Hãy chắc chắn rằng bạn đã kết nối mạng Internet..
  Nhấn nút BACK trên điều khiển để điều chỉnh thiết lập mạng Wi-Fi của bạn.

  Nếu bạn muốn sử dụng TV mà không cần kết nối với Internet, hãy bỏ qua các thiết lập mạng.

  Thực hiện theo các bước dưới đây để bỏ qua các thiết lập mạng của TV Android và thiết lập tài khoản Google sau đó:

  1. Khi trên Màn hình kết nối Google, nhấn nút BACK trên điều khiển từ xa đi kèm.

   LƯU Ý: TV hiển thị màn hình trước đó để điều chỉnh thiết lập Mạng.

  2. Trên màn hình Chọn mạng Wi-Fi, chọn Skip.

  LƯU Ý: Chọn Skip cho phép bạn thực hiện sang bước tiếp theo và sử dụng TV mà không cần kết nối mạng.

  Nếu các bước trên không hoạt động, hãy làm theo các bước sau:

  1. Rút phích cắm dây nguồn của TV và bộ định tuyến. Hãy để im trong khoảng 1 phút.
  2. Cắm dây nguồn của TV và router vào một ổ cắm trên tường.
  3. Bật nguồn TV.
  4. Bật bộ định tuyến.

   LƯU Ý: Sau khi thực hiện thiết lập lại, lặp lại các bước trên để biết cách bỏ qua các thiết lập mạng của TV Android.