ID bài viết : 00135168 / Sửa lần cuối : 16/11/2015

Nút WPS được đề cập trong mục thiết lập WPS Push là gì?

    Về nút WPS được đề cập trong mục thiết lập WPS Push.
    Bộ chuyển đổi Wireless ADP-WL1M (bán riêng) được sử dụng.
    WPS (Wi-Fi Protected Setup) là một chuẩn tính toán cho phép dễ dàng kết nối mạng LAN không dây giữa các điểm truy cập và thiết bị Wi-Fi.

    Nếu bạn đang sử dụng một thiết bị được trang bị nút WPS, kết nối Wi-Fi có thể được thiết lập bằng cách chọn WPS Push trên máy ảnh và nhấn nút WPS của điểm truy cập mạng LAN không dây.

    Lưu ý: Nếu điểm truy cập mạng LAN không dây cảu bạn không tương thích WPS, thiết lập kết nối trên Thiết lập Điểm truy cập.