ID bài viết : 00090034 / Sửa lần cuối : 29/08/2014

Lỗi: Không thể sao chép bất kì nội dung được chọn trên PlayMemories khi sử dụng thiết bị Apple iOS

  QUAN TRỌNG: Tham khảo những hướng dẫn sau khi sử dụng Action Cam

  • Phim được ghi lại ở chế độ PS không thể chuyển qua iPhone hoặc iPad không phụ thuộc vào thiết lập bảo mật Privacy
  • Phim được ghi lại ở chế độ PS và phim có thể được chuyển một cách kết hợp, chỉ những phim có thể chuyển mới chuyển được

  Thông báo báo lỗi sẽ hiện ra khi PlayMemories Mobile yêu cầu truy cập hình ảnh không được thiết lập ON dưới thiết lập bảo mật của thiết bị Apple iOS. Thực hiện những bước sau để giải quyết lỗi.

  1. Trên màn hình cảm ứng của thiết bị iOS Apple, nhấn chọn Settings
  2. Nhấn vào Privacy

   LƯU Ý: Nếu Privacy bị làm mờ xám đi và không thể chọn, chắc chắn rằng lựa chọn Restrictions được cài đặt là Off theo những bước bên dưới. Với cùng một mật khẩu bạn sử dụng để cài đặt cần thiết để vô hiệu hóa nó.

   1. Chọn General
   2. Chọn Restrictions 
   3. Nhập mật mã của bạn
   4. Nhấn chọn Disable Restriction
  3. Nhấn chọn Photos
  4. Tìm và nhấn chọn ứng dụng PlayMemories Mobile
  5. Nhấn và di chuyển trên màn hình thanh chuyển sang ON