ID bài viết : 00140679 / Sửa lần cuối : 02/07/2018

Hướng dẫn duy trì độ phơi sáng tự động khi chụp liên tục.

Sản phẩm và danh mục áp dụng trong bài viết này

Hướng dẫn duy trì độ phơi sáng tự động khi chụp liên tục.

Bằng cách thay đổi cài đặt của nút AEL w/ shutter như sau và cài đặt chế độ lấy nét sang AF-C hoặc AF-A, bạn có thể điều chỉnh độ phơi sáng cho máy ảnh liên tục trong khi chụp liên tiếp.
LƯU Ý: Có một số dòng máy không hỗ trợ chức năng AF-A.

Phương pháp thiết lập phụ thuộc vào từng dòng máy. Hãy tham khảo những thông tin sau đây:
・SLT-A58
 MENU - Still shooting menu - AEL w/ shutter - Off

・SLT-A99V, SLT-A99
 MENU - Still shooting menu - AEL w/ shutter - Off

・ILCE-6000, ILCE-7, ILCE-7M2, ILCE-7R, ILCE-7S, ILCA-77M2, ILCE-5100, ILCE-5000
 MENU - Custom Settings - AEL w/ shutter - Auto

LƯU Ý:
Khi chế độ lấy nét được cài đặt sang AF-S, độ phơi sáng bị khóa ở lần chụp đầu tiên.
Khi chế độ lấy nét được cài đặt sang AF-A, độ phơi sáng có thể bị khóa tùy theo điều kiện chụp ảnh.