ID bài viết : 00140679 / Sửa lần cuối : 02/02/2021In

Làm cách nào để thiết lập máy ảnh liên tục điều chỉnh độ phơi sáng trong khi chụp liên tục?

  Máy ảnh sẽ liên tục điều chỉnh độ phơi sáng trong khi chụp liên tục khi chọn các cài đặt sau đây:

  • Chế độ lấy nét được đặt thành AF-C hoặc AF-A.
  • AEL w/ shutter (Nút khóa sáng (AEL) kèm chụp) được đặt thành Off (Tắt) hoặc Auto (Tự động).

  LƯU Ý:

  • Nếu chế độ lấy nét được đặt thành AF-A, độ phơi sáng có thể bị khóa tùy theo cảnh chụp.
  • Một số mẫu máy không hỗ trợ AF-A.
  • Trên DSC-RX100M5 / DSC-RX100M5A, nếu bạn đặt Cont. Shooting (Chụp liên tục) thành Continuous Shooting: Hi (Chụp liên tục: Cao), khẩu độ và sử dụng kính lọc ND sẽ bị khóa ở giá trị đã định trong suốt lần chụp đầu tiên và sẽ không thay đổi trong khi chụp liên tục. Khi máy ảnh tự động điều khiển tốc độ chụp hoặc giá trị ISO, máy ảnh có thể liên tục điều chỉnh độ phơi sáng trong khi chụp liên tục.